Κατατέθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός - Στα 2,6 δισ. οι επιπλέον δαπάνες για το 2022

Συμπληρωματικό προϋπολογισμό με πρόσθετες δαπάνες 2 δισ. ευρώ και αύξηση κατά επιπλέον 600 εκατ ευρώ για τις δαπάνες του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση επιμέρους κλάδων της οικονομίας, κατέθεσε το βράδυ της Παρασκευής το υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα με δεύτερη τροπολογία εισάγονται για τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος για τους αγρότες, ενώ ρυθμίζει θέματα ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα.

Όπως αναφέρει η τροπολογία, οι «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», αυξάνονται κατά δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) ευρώ ως εξής:

α) κατά διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) ευρώ υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910101001 «Αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. του ν. 4270/2014»>, και β) κατά ένα δισεκατομμύριο επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (1.720.000.000) ευρώ υπό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων)

Οι πιστώσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα του ειδικού φορέα 1035-501-0000000 «Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αυξάνονται κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών εδώ