Το συμπέρασμα όλων των διεθνών οργανισμών για την Ελλάδα: Ό,τι χάσετε φέτος θα το κερδίσετε του χρόνου

Της Δάφνης Γρηγοριάδη

Συρρίκνωση του  Ελληνικού ΑΕΠ 6% : Προβλέπει για το 2020 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), και ισόποση επαναφορά (6%) της οικονομίας το 2021.

Το ποσοστό της ύφεσης μπορεί να διαφέρει από τις προβλέψεις της Κομισιόν και του ΔΝΤ οι οποίοι προβλέπουν  συρρίκνωση του ΑΕΠ κοντά στο 10% για την χώρα μας. Κοινός παρονομαστής ωστόσο είναι  η ισόποση επαναφορά της Ελληνικής οικονομίας το επόμενο έτος.

Όλοι οι Οργανισμοί και Φορείς έχουν  αποδεχτεί ως κοινή παραδοχή ότι ο κορωνοϊός αποτελεί σοκ για την οικονομία. Δηλαδή  ύφεση η οποία  έχει μεγάλες συνέπειες, όμως παροδικές. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός αυτό, καθώς σημαίνει πως η υγειονομική κρίση δεν θα αφομοιωθεί στην δομή  της οικονομικής πραγματικότητας.

Γιατί άργησαμε να ανακάμψουμε από την προηγούμενη κρίση

Η Ελλάδα τα προηγούμενα έτη σημείωσε συνεχόμενες ζημιές. Το κυριότερο είναι να μην επιτρέψουμε οι συνέπειες της κρίσης αυτής (της πανδημίας) να ενσωματωθούν στα θεμέλια της  οικονομικής μας ζωής, όπως έγινε στην αντίστοιχη κρίση του 2008. Αυτός  είναι ο  σημαντικότερος λόγος που  είμαστε περισσότερο ευάλωτοι συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη και που δεν ανακάμψαμε  το ίδιο γρήγορα τα προηγούμενα χρόνια.

Τα κατάλοιπα και το κύμα χρηματοδότησης: H αύξηση των χρηματοδοτήσεων έκτακτης ανάγκης των χωρών, βοηθά την διαχείριση της κρίσης και την  όσο το δυνατόν ομαλότερη προσγείωση του ΑΕΠ. Ωστόσο, ακόμη και αν η πανδημία είναι ένα σοκ, όπως δείχνουν τα σενάρια, οι αξιολογήσεις κινδύνου  χωρών – ειδικά των αναπτυσσόμενων- θα αναθεωρηθούν προς τα κάτω και θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα και το 2021.

Τα πιστωτικά όρια και ο κίνδυνος συναλλάγματος

Οι παγκόσμιες τράπεζες μπορεί να επιμένουν στους ισχυρισμούς τους, ότι η όρεξη τους για ανάληψη κινδύνου στις αναδυόμενες αγορές δεν έχει μεταβληθεί, ωστόσο ήδη τα πιστωτικά όρια των χωρών (το μέγιστο ποσό που ένα κράτος  μπορεί να παρέχει πιστώσεις προς τα άλλα κράτη με τα οποία έχει εμπορικές σχέσεις) που έχουν πληγεί περισσότερο, έχουν μειωθεί.  Αυτό σημαίνει δυσκολίες στις εμπορικές σχέσεις αλλά και στο κομμάτι των επενδύσεων. Η πρόβλεψη για γρήγορη επαναφορά της ανάπτυξης είναι ενθαρρυντική, ωστόσο  κατάλοιπα πάντα υπάρχουν.

Ο κίνδυνος  συναλλάγματος:  Η  υποτίμηση κάποιων νομισμάτων τρίτων χωρών, επηρεάζει την ικανότητα εξυπηρέτησης του  χρέους τους  και αυξάνει την τιμή των εισαγωγών. Ήδη, πληθαίνουν οι αιτήσεις  για αναβολή πληρωμών, αναδιάταξη χρεών, μετατροπές νομισμάτων και υποστήριξη ρευστότητας. Προβλέπουμε πως τα επόμενα έτη η Ελλάδα θα αναπτύξει περισσότερο τις εμπορικές της σχέσης με τα υπόλοιπα κράτη- μέλη της ΕΕ  παρά με τρίτες χώρες,  για να τονώσει την ανάπτυξη.

πηγή : economico.gr