ΤΑΙΠΕΔ: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του επιπλέον 16% της ΟΛΠ στην Cosco

Ολοκληρώθηκε χθες η χρηματιστηριακή μεταβίβαση του ποσοστού 16% των μετοχών της ΟΛΠ στην Cosco Shipping από το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ).

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής ήρθε σε συνέχεια της τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ και της κύρωσής της από τη Βουλή. Αντίστοιχα, το ΤΑΙΠΕΔ και η Cosco υπέγραψαν την τροποποιημένη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) και τη Συμφωνία Μετόχων (ΣΜ).

Η Cosco κατέβαλλε στο ΤΑΙΠΕΔ το τίμημα των 88 εκατ. ευρώ για το 16% των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε., πλέον δεδουλευμένων τόκων 11,87 εκατ. ευρώ, καθώς και εγγυητική επιστολή ύψους 29 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η COSCO Shipping (Hong Kong) Co., Limited στην ΟΛΠ Α.Ε. ανήλθε από 51% σε 67%.

Αντίστοιχα, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφων που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην ΟΛΠ Α.Ε. κατήλθε από 23,1378% σε 7,1378%.