ΔΕΗ: Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της από 30.6.2021 χρηματιστηριακής ανακοίνωσης και μετά την έγκριση των σχετικών εγγράφων που αφορούν στην πώληση του 49% της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΕΗ τα παρακάτω έγγραφα:

– To Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης συμπεριλαμβανομένης της από 31.3.2021 Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού και της Έκθεσης Αποτίμησης της εύλογης αξίας του Κλάδου Δικτύου Διανομής και

 

– Η Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Μπορείτε να δείτε τα δύο έγγραφα στη δεξιά στήλη “Σχετικά Αρχεία”.