Πράσινο φως της Κομισιόν στην εκταμίευση 3,56 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Θετική εισήγηση από την Κομισιόν έλαβε σήμερα το αίτημα της Ελλάδας για τη δεύτερη εκταμίευση των δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής διαδικασίας των ευρωπαϊκών θεσμών θα εκταμιευθούν 3,56 δισ. ευρώ στις αρχές του 2023.

Από αυτά, τα 1,72 δισ. ευρώ είναι επιχορηγήσεις και τα 1,85 δισ. ευρώ είναι δάνεια.

Η Ελλάδα υπέβαλε νωρίτερα του προγραμματισμού το αίτημα εκταμίευσης των δανείων καθώς εκπλήρωσε ταχύτερα τους αντίστοιχους στόχους. Η χώρα μας είναι ένα από τα μόλις 4 κράτη που έχουν υποβάλει αίτημα δεύτερης εκταμίευσης.

Συνολικά, η χώρα αναμένεται να έχει εκταμιεύσει 11,1 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 37% των επιχορηγήσεων και δανείων που της αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συνολικά, έως το 2026, η Ελλάδα μπορεί να λάβει 17,43 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,73 δισ. ευρώ σε δάνεια.