Παράταση μέχρι τη Δευτέρα 1η Μαρτίου, για τα τέλη κυκλοφορίας 2021

Σβήνονται τα πρόστιμα που τυχόν επιβλήθηκαν με την λήξη της διορίας από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 26 Φεβρουαρίου 2021.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως «με σκοπό τη διευκόλυνση των υπόχρεων, παρατείνει μέχρι τη Δευτέρα 1/3/2021 την προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021».

«Πρόστιμα τελών κυκλοφορίας που τυχόν καταβλήθηκαν από 27/2/2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.