Τρίτος σερί δανεισμός για την Ελλάδα με αρνητικό επιτόκιο

Με αρνητικό επιτόκιο δανείστηκε για ακόμη μία φορά το ελληνικό δημόσιο εκδίδοντας έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο -0,02% από 0,0% στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση του Οκτωβρίου. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η ζήτηση ήταν ελάχιστα χαμηλότερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 2,11 από 2,88 στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία.

Το ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η 6η Δεκεμβρίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη φορά που το ελληνικό Δημόσιο δανείστηκε με αρνητικό επιτόκιο ήταν στις 9 Οκτωβρίου με την έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας όπου το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο ιστορικό χαμηλό του 1,5%.

Η απόδοση και τότε διαμο­ρφώ­θηκε στο -0,02%, καθώς  είχαν υποβληθεί συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,018 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,73 φορές.

Σταθερός στόχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι να εκμεταλλευθεί το εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον στις αγορές, ώστε να περιορίσει σταδιακά την εξάρτηση από την έκδοση βραχυπρόθεσμων εντόκων γραμματίων.

Η αντικατάσταση των εντόκων γραμματίων με ομόλογα είναι ένα πιθανό σενάριο, σύμφωνα και με τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2020.

Προτεινόμενα για εσάς