Φόρος... χαστούκι για τους περιστασιακά εργαζόμενους - Θα πληρώσουν 734 ευρώ για εισόδημα 321 ευρώ

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χρεωθούν με υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις βρίσκονται  εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που θα αποκτήσουν εντός του 2020 πολύ χαμηλά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.).

Και αυτό γιατί  με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου προβλέπεται η κατάργηση μιας ευνοϊκής γι’ αυτούς διάταξης, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση προσδιορισμού του εισοδήματός τους με βάση τα τεκμήρια, τόσο το δηλωθέν εισόδημά τους όσο και η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια δεν φορολογούνται με την κλίμακα φόρου των αυτοαπασχολουμένων αλλά με την πιο ευνοϊκή κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και προβλέπει αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ.

Ως εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες

Ουσιαστικά, αν ψηφιστεί ως έχει από την κυβέρνηση η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νομοσχεδίου, τότε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα προερχόμενα από περιστασιακή απασχόληση θα χάσουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Αυτό θα έχει ως συνέπεια το πενιχρό πραγματικό εισόδημα κάθε φορολογούμενου αυτής της περίπτωσης και η προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος, η οποία θα προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, να φορολογηθούν στο σύνολό τους ως εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες με συντελεστή 9% από το πρώτο ευρώ. Σε όλες δε αυτές τις περιπτώσεις ο φόρος που θα προκύψει με βάση τον συντελεστή 9% θα διπλασιαστεί αυτόματα καθώς επί του φόρου αυτού θα επιβληθεί και προκαταβολή έναντι του επόμενου έτους, με συντελεστή 100%.

Τα τεκμήρια

Πιο αναλυτικά, όσοι φορολογούμενοι θα αποκτήσουν το 2020 και θα εμφανίσουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2021 πενιχρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση θα πιαστούν στις παγίδες των τεκμηρίων διαβίωσης και θα υπερφορολογηθούν επί εξωπραγματικών τεκμαρτών εισοδημάτων, με συντελεστή 9% και με προκαταβολή φόρου 100% επί του κύριου φόρου, σαν να έχουν κερδοφόρες επιχειρήσεις. Θα κληθούν, δηλαδή, να καταβάλουν φόρους που θα έχουν υπολογιστεί με τελικό φορολογικό συντελεστή 18% επί ανύπαρκτων εισοδημάτων.

Παράδειγμα

Αποκαλυπτικό για τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογούνται για τα εισοδήματα του 2020 οι περιστασιακά απασχολούμενοι είναι το ακόλουθο παράδειγμα (Ελεύθερος Τύπος) :

Σε φορολογούμενο άγαμο με ετήσιο εισόδημα 321 ευρώ από περιστασιακή μισθωτή απασχόληση για όλο το έτος 2020 και με κύρια κατοικία 27 τετραγωνικών μέτρων θα βεβαιωθεί το 2021 συνολικό ποσό φόρου προς πληρωμή ύψους 734,40 ευρώ (367,20 ευρώ φόρος εισοδήματος + 367,20 ευρώ προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους). Το ποσό της οφειλής αυτής θα προκύψει επειδή:

* το εισόδημα που θα ληφθεί υπόψη για τη φορολόγηση του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου δεν θα είναι το πραγματικό πενιχρό εισόδημα των 321 ευρώ αλλά ένα πολύ πιο υψηλό ποσό τεκμαρτού εισοδήματος, ύψους 4.080 ευρώ, που θα προσδιοριστεί γι’ αυτόν λόγω της εφαρμογής του ελάχιστου τεκμηρίου διαβίωσης των 3.000 ευρώ και της προσθήκης στο ποσό αυτό του τεκμηρίου διαβίωσης της κατοικίας, το οποίο ανέρχεται σε 1.080 ευρώ. Το τεκμαρτό εισόδημα των 4.080 ευρώ θα θεωρηθεί ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, βάσει της παραγράφου του άρθρου του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και, ως εκ τούτου, θα φορολογηθεί με συντελεστή 9% από το πρώτο ευρώ. Από τη φορολόγηση του ποσού των 4.080 ευρώ με 9% θα προκύψει ποσό φόρου εισοδήματος προς πληρωμής ύψους 367,20 ευρώ.

* επί του φόρου εισοδήματος των 367,20 ευρώ θα υπολογιστεί και θα επιβληθεί επιπλέον και προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους με συντελεστή 100%. Ετσι θα προκύψει και ένα επιπλέον ποσό οφειλής ύψους άλλων 367,20 ευρώ.

 

Προτεινόμενα για εσάς