Πρώτη κατοικία : Έφοδοι στα σπίτια όσων επιδοτηθούν από το Δημόσιο

H  απίστευτη πρόβλεψη, πως όποιος μπει στο πρόγραμμα επιδότησης του στεγαστικού του δανείου θα συναινεί αυτόματα στην «διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ` οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού»!« συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις του οφειλέτη.

Η πρωτοφανής αυτή πρόβλεψη δεν έχει προηγούμενο σε ανάλογες διαδικασίες επιδότησης, καθώς υποτίθεται ότι όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα αλλεπάλληλων διασταυρώσεων, ενώ συν τοις άλλοις προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για όσους δηλώνουν ψευδή στοιχεία, καθώς και διαδικασίες αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και μάλιστα εντόκως με επιτόκιο 5%. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι πρόκειται για… δάκτυλο των Θεσμών, προκειμένου να διασφαλιστεί το… αδιάβλητο της διαδικασίας.

Το κέρδος πάντως, όπως γράφει το iefimerida είναι ότι η επιδότηση ξεκινά από το 20% της δόσης και όχι χαμηλότερα, όπως ζητούσαν οι ξένοι τεχνοκράτες. Ωστόσο το σύστημα θα επανεξεταστεί στο τέλος της χρονιάς, όταν θα υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία για το πόσοι μπήκαν κάτω από την «ομπρέλα» και πόσα έχουν λαμβάνειν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς οι Ευρωπαίοι αφενός αμφισβητούν ότι το κόστος είναι 150 εκατ. ευρώ (200 εκατ. ευρώ από το 2020), αφετέρου φοβούνται ότι οι δικαιούχοι θα είναι πολύ περισσότεροι.

Ο βασικός άξονας της επιδότησης είναι ότι η κρατική βοήθεια κλιμακώνεται ανάλογα με το εισόδημα αλλά και τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, ενώ υπάρχει μια ακόμα διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση των επιχειρηματικών δανείων. Έτσι, για τα στεγαστικά δάνεια η επιδότηση κλιμακώνεται από το 20% ως το 50%, ενώ για τα επιχειρηματικά η επιδότηση είναι flat 30%.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για την υπαγωγή στο νέο πλαίσιο είναι ως 12.500 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό, με προσαύξηση κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και µέχρι τα τρία, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι το ανώτατο όριο εισοδήματος για τρίτεκνους και πολύτεκνους είναι οι 36.000 ευρώ.

Παράδειγμα

Ας δούμε ένα παράδειγμα 4μελούς νοικοκυριού, με υπόλοιπο δανείου 130.000 ευρώ, που είναι και το ανώτατο όριο οφειλής, που μπορεί να υπαχθεί στο νέο πλαίσιο. Αν η εμπορική αξία του ακινήτου είναι 90.000 ευρώ, τότε με βάση τις ψηφισμένες διατάξεις, υποχρεούται να εξοφλήσει το 120% αυτής της αξίας, δηλαδή 108.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει κατ’ αρχάς, ότι «κουρεύονται» 22.000 ευρώ από το δάνειο που εκκρεμεί, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να «σπάσει» σε 300 δόσεις (25 έτη). Με επιτόκιο 2% + Euribor 3μήνου (-0,31%), η δόση υπολογίζεται στα 366 ευρώ και πάμε να δούμε τι επιδότηση μπορεί να έχει:

  • με εισόδημα ως 7.750 ευρώ, η επιδότηση υπολογίζεται στο 50% άρα σε 183 ευρώ
  • με εισόδημα ως 15.550 ευρώ, η επιδότηση υπολογίζεται στο 40% άρα σε 146,40 ευρώ
  • με εισόδημα ως 23.250 ευρώ, η επιδότηση υπολογίζεται στο 30% άρα σε 109,80 ευρώ
  • με εισόδημα ως 31.000 ευρώ, η επιδότηση υπολογίζεται στο 20% άρα σε 73,20 ευρώ
Στα… περίεργα της επιδότησης και του νέου πλαισίου είναι ότι δεν αποκλείονται εξ ορισμού όσοι θεωρούνται… έχοντες. Έτσι, ακόμα κι αν κάποιος διαθέτει σκάφος αναψυχής ή αεροσκάφος, με αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ, τότε οι πύλες της ρύθμισης είναι ορθάνοικτες…

Τα κριτήρια

Η αξία της προστατευόµενης κύριας κατοικίας

  • ως 175.000 ευρώ για επιχειρηµατικά δάνεια ως 250.000 ευρώ
  • για στεγαστικά δάνεια

Το οικογενειακό εισόδηµα

  • ως 12.500 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό
  • προσαύξηση κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο
  • προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και µέχρι τα τρία

Σύνολο περιουσίας

Για σύνολο οφειλών άνω των 20.000 ευρώ: ακίνητα- πέραν της κύριας κατοικίας- και µεταφορικά µέσα ως 80.000 ευρώ

Τα… ρευστά

Οι καταθέσεις, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, πολύτιµα μέταλλα ως 15.000 ευρώ

 

 

Προτεινόμενα για εσάς