Ποια είναι τα τεκμήρια που βάζουν φωτιά στην τσέπη μισθωτών και συνταξιούχων

Παγίδα επιβολής περισσότερου φόρου για εκατοµµύρια φορολογούµενους αποδεικνύονται τα τεκµήρια διαβίωσης. Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων από την επεξεργασία των περσινών φορολογικών δηλώσεων δείχνουν ότι στα πλοκάµια των τεκµηρίων πιάνονται κατά κύριο λόγο µισθωτοί και συνταξιούχοι.

Όπως γράφει το ethnos.gr αν και θεσπίστηκαν για να καταπολεµήσουν τη φοροδιαφυγή στις τάξεις των ελευθέρων επαγγελµατιών, αποδεικνύονται βραχνάς κυρίως για όσους δεν κρύβουν ούτε ένα ευρώ εισοδήµατος

Το ότι πιάνονται κυρίως µισθωτοί και συνταξιούχοι στα τεκµήρια οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι έχουν χαµηλό πραγµατικό εισόδηµα αλλά έκαναν το λάθος να διαθέτουν όχηµα υψηλού κυβισµού ή στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό σχολείο, δαπάνη που αποτελεί τεκµήριο.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, επειδή ακόµη και στην περίπτωση που κάποιος έχει ένα ευρώ εισόδηµα από ακίνητα το τεκµαρτό του εισόδηµα φορολογείται µε συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ, δηλαδή χωρίς αφορολόγητο όριο.

Για τον προσδιορισµό των τεκµηρίων, που ανεβάζουν την φορολόγησε  λαµβάνονται υπόψη:

1. Η«αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης» για κύρια κατοικία

2. Τα επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ

3. Τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν ετησίως σε ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης

4. Τα ποσά µισθοδοσίας που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό

5. Τα σκάφη αναψυχής

6. Οι πισίνες

7.Ατοµική δαπάνη διαβίωσης ύψους 3.000 ευρώ και για το ζευγάρι 5.000 ευρώ

8. Η δαπάνη για την αγορά περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηµατικών συµµετοχών

Τα τεκµήρια µπορούν να καλυφθούν µε:

1. Εισοδήµατα και έσοδα που αποκτήθηκαν στο παρελθόν

2. Εισοδήµατα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο, όπως η αποζηµίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα επιδόµατα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, τα κέρδη από µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραµµάτια και οµόλογα του ∆ηµοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόµατα επικινδυνότητας κ.λπ.

3. Χρηµατικά ποσά όπως το εφάπαξ για σύνταξη, η αποζηµίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.

4. Κάθε έσοδο ή τίµηµα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του, όπως ακίνητα ή ΙΧ

5. Χρηµατικά ποσά σε συνάλλαγµα που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούµενος εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται

6. ∆άνεια από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους

7.Ποσά είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές

8. Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισµένο Στοίχηµα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ

Προτεινόμενα για εσάς