Ουδέν κρυπτόν από την εφορία - Έφοδος και στις θυρίδες

Πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων των φορολογουμένων, για τις πάσης φύσεως πληρωμές τους μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, καθώς επίσης και για τις συναλλαγές τους, αποκτούν από τις 4 Μαρτίου οι φορολογικές αρχές και γενικότερα όλες οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων.

Ταυτόχρονα, οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν πρόσβαση στα δάνεια (λήψη και αποπληρωμή) που έχουν λάβει οι ελεγχόμενοι.

Με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις εφορίες, τα ελεγκτικά κέντρα, το ΣΔΟΕ, την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και τους Εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφορίες όχι μόνο για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογουμένων αλλά και για:

  • • Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία και τα ρευστά διαθέσιμα που βρίσκονται στις θυρίδες των τραπεζών.
  • • Τις πάσης φύσεως συναλλαγές τους μέσω «πλαστικού χρήματος».
  • • Τις λήψεις και αποπληρωμές πάσης φύσεως δανείων (καταναλωτικών, προσωπικών, στεγαστικών και επιχειρηματικών).

Επί της ουσίας, όταν υποβάλλεται αίτημα για την παροχή στοιχείων φορολογουμένων που σχετίζονται με τραπεζικά προϊόντα (μέσω του Μητρώου Τήρησης Τραπεζικών Λογαριασμών), οι τράπεζες θα πρέπει να δίνουν στοιχεία τα οποία αφορούν καταθετικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς προθεσμίας, χορηγητικούς, επενδυτικούς, τραπεζικές θυρίδες και λογαριασμούς πληρωμών.

Πλήρες τραπεζικό προφίλ

Οπως αναφέρουν στελέχη της φορολογικής διοίκησης με τον τρόπο αυτό θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πλήρες τραπεζικό προφίλ των φορολογουμένων, οι οποίοι είτε ελέγχονται είτε βρίσκονται στο στόχαστρο του εισπρακτικού μηχανισμού για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Ουσιαστικά το 2019, και ενόψει της σύστασης των δύο κέντρων είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη μείωση των οφειλών προς το Δημόσιο που σήμερα ξεπερνούν τα 104 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2018 η φορολογική διοίκηση εισέπραξε περί τα 5,5 δισ. ευρώ από τους οφειλέτες, ποσό το οποίο αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του υπουργείου Οικονομικών.

Με την επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης και στις τραπεζικές θυρίδες, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα δάνεια των φορολογουμένων, οι Αρχές εκτός από υποθέσεις φοροδιαφυγής θα μπορούν να ελέγχουν περιπτώσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, παράνομο πλουτισμό, ενώ η πρόσβαση στις θυρίδες θα τους βοηθήσει παράλληλα στον εντοπισμό χρηματικών ποσών ή διάφορων άλλων περιουσιακών στοιχείων με στόχο να μπορούν να «δέσουν» υποθέσεις που σήμερα λόγω έλλειψης στοιχείων καταπίπτουν στα δικαστήρια.

Η απόφαση αυτή μαζί με την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας που δίνει το δικαίωμα στον ελεγκτικό μηχανισμό να ζητάει τις τραπεζικές κινήσεις των φορολογουμένων την περίοδο 2015-2018 από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, δημιουργεί ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των Αρχών για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Μαζικά αιτήματα

Συγκεκριμένα, με μαζικά αιτήματα προς τις τράπεζες η εφορία θα ζητάει την άμεση αποστολή των λογαριασμών που κατέχουν οι φορολογούμενοι (ή είναι συνδικαιούχοι) είτε υπάρχουν για αυτούς εισαγγελικές παραγγελίες, είτε περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό των ελεγκτικών μονάδων.