Νέα ταλαιπωρία για τους φορολογούμενους: Βάζουν λουκέτο σε εφορίες Αθήνας- Θεσσαλονίκης- Πάτρας

Λουκέτο σε τουλάχιστον είκοσι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες στα αστικά κέντρα Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πατρών προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με στόχο τη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης αλλά και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της στο πεδίο του φορολογικού ελέγχου και της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο αναμένεται εντός του 2018 να ξεκινήσει το σχετικό πρόγραμμα συγχωνεύσεων που θα αλλάξει τη γεωγραφία των φορολογικών υπηρεσιών στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr ένα από τα βασικά κριτήρια για το αν θα συνεχίσει να συνεχίσει να λειτουργεί ή θα μπει λουκέτο σε μια εφορία στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη ή την Πάτρα θα είναι το αν λειτουργούν σε αυτήν τμήμαta Ελέγχου και Δικαστικού. Βέβαια, εκτός από το συγκεκριμένο κριτήριο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το αν μια εφορία που λειτουργεί σήμερα στεγάζεται σε ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο κτήριο καθώς και γενικά η γεωγραφική της θέση και κατά πόσο εξυπηρετεί τους φορολογούμενους.

Από τις 40 εφορίες που λειτουργούν στην Αττική, διαθέτουν τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού μόνο οι μισές, δηλαδή οι 20. Στη Θεσσαλονίκη από τις 11 εφορίες που λειτουργούν διαθέτουν τμήμα Ελέγχου και Δικαστικού οι 5 ενώ από τις δυο εφορίες που λειτουργούν στην Πάτρα διαθέτει αντίστοιχα τμήματα μόνο η μια εφορία.

Το βέβαιο είναι ότι αρκετές τις εφορίες που δεν διαθέτουν τμήμα Ελέγχου και Δικαστικού θα κλείσουν και οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοί τους θα μεταφερθούν σε αυτές που σήμερα διαθέτουν Δικαστικά τμήματα και τμήματα Ελέγχου.

Το ότι η λειτουργία των δυο αυτών τμημάτων είναι σημαντική για τη συνέχιση της λειτουργίας τους συνδέεται με τη σημαντικότητά τους για τα φορολογικά έσοδα. Όσο περισσότερους ανθρώπινους και άλλους οικονομικούς πόρους διαθέτει ένα τμήμα Ελέγχου τόσο πιο αποτελεσματικό είναι στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τα δικαστικά τμήματα τα οποία προχωρούν στην λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προκειμένου οι φορολογούμενοι που δεν πληρώνουν εγκαίρως τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, να πληρώσουν (π.χ. επιβολής κατασχέσεων, αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων οφειλετών, πλειστηριασμοί).

Το λουκέτο στις εφορίες δεν αναμένεται να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα στις συναλλαγές των πολιτών –αφότου βέβαια ολοκληρωθεί επιτυχώς όλη η διαδικασία και ομαλοποιηθεί η λειτουργία τους- καθώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του taxisnet. Ταλαιπωρία αναμένεται να προκύψει μόνο για τις συναλλαγές που εξακολουθούν να γίνονται χειρόγραφα, όπως για παράδειγμα οι συναλλαγές της φορολογίας Κεφαλαίου (μεταβιβάσεις ακινήτων κλπ) καθώς και οι συναλλαγές του Κώδικα (π.χ. ενάρξεις, παύσεις εργασιών).

Υπενθυμίζεται ότι ήδη την περίοδο 2012-2013 υλοποιήθηκε μεγάλο πρόγραμμα συγχώνευσης εφοριών όπου έκλεισαν περισσότερες από 100 εφορίες.

ΠΗΓΗ http://www.capital.gr/