Στήριξη σε μικρές επιχειρήσεις από τη ΓΣΕΒΕΕ

Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παρέχει η ΓΣΕΒΕΕ σε μια εποχή που αυτές επιβιώνουν δύσκολα λόγω της οικονομικής κρίσης και του ανταγωνισμού. Η πράξη «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ).

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως το τέλος του 2015 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο: http://www.diktyo.imegsevee.gr.