ΚΥΑ για τις μετακινήσεις μεταξύ νομών: Τι ισχύει με τις ιατρικές βεβαιώσεις

Τα μέτρα για τον περιορισμό των μετακινήσεων από νομό σε νομό τις ημέρες του Πάσχα, βρίσκονται ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα σε πλήρη εφαρμογή, με τους ελέγχους σε διόδια, εθνικές οδούς, λιμάνια, ΚΤΕΛ, τρένα και αεροδρόμια, να είναι τακτικοί, διεξοδικοί και αισθητά αυστηροποιημένοι.

Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι το γεγονός, πως όλα τα στοιχεία, έγγραφα, καθώς και οι επικαλούμενοι λόγοι μετακίνησης ελέγχονται και διασταυρώνονται, ενώ εκατοντάδες είναι εκείνοι που υποχρεώθηκαν να γυρίσουν πίσω και ανάλογα είναι και τα πρόστιμα που επιβλήθηκα, 300 ή και 500 ευρώ για τις περιπτώσεις πειραγμένων ή ψευδών εγγράφων.

Η σχετική ΚΥΑ

Στην ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε για τους περιορισμούς των υπερτοπικών μετακινήσεων γινόταν αναφορά και στις ιατρικές βεβαιώσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι από δημόσια δομή ή αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, προς ιδιωτική κλινική.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό οι άνδρες της Τροχαίας κατά τη διάρκεια των ελέγχων άκουσαν και κάποιες απίστευτες δικαιολογίες για μετακίνηση σε άλλο νομό με σκοπό την επίσκεψη σε γιατρό, όπως τη μετάβαση σε κτηνίατρο στην Αρκαδία και την επίσκεψη σε οδοντίατρο στο Κιλκίς.

Διευκρινίσεις Άκη Σκέρτσου για τις ιατρικές βεβαιώσεις

Διευκρινίσεις για τις υπερτοπικές μετακινήσεις με ιατρική βεβαίωση έδωσε ο υφυπουργός Συντονισμού και Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Ο κ.Σκέρτσος ξεκαθάρισε  επιπλέον πως η υπερτοπική μετακίνηση επιτρέπεται, όταν αφορά σε ιδιωτική δομή υγείας, όπως κλινική και νοσοκομείο, και όχι ιδιώτη γιατρό.

Τι ακριβώς αναφέρεται στο ΦΕΚ για τις ιατρικές βεβαιώσεις

Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 (Β’ 1678) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται η δυνατότητα μετακίνησης προς ιδιωτική κλινική, αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Για λόγους υγείας, στην περίπτωση μετακίνησης βα) προς δημόσια δομή υγείας, ββ) αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, προς ιδιωτική κλινική.

Για την πιστοποίηση των λόγων υγείας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων όπου αυτό δεν μπορεί να προσκομισθεί λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετακίνησης.».

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.