Εμβόλια: Πόσες ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφηκαν τελικά στην Ελλάδα - Τι ισχύει για τους θανάτους

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις ανεπιθύμητες ενέργειες που ανέφεραν το 2022 πολίτες και εικάζεται ότι σχετίζονται με τα εμβόλια για τον κορωνοϊό ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμών Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΦ, μέσω του συστήματος της Κίτρινης Κάρτας, το 2022 δηλώθηκαν 1.633 περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τα εμβόλια. Εξ αυτών, τα 1.344 κρίθηκαν σοβαρά. Τονίζεται, ωστόσο, ότι το κριτήριο σοβαρότητας μιας υποβληθείσας εικαζόμενης ανεπιθύμητης ενέργειας επιλέγεται σύμφωνα με την κρίση του αναφέροντος.

Αξίζει, επιπλέον, να τονιστεί ότι η μεγάλη πλειονότητα των αναφορών έγινε από μη επαγγελματίες υγείας, δηλαδή από ασθενείς, συγγενείς ασθενών, δικηγόρο κ.λπ.

Έξι στους δέκα πολίτες (60,2%) που προέβησαν σε αναφορά για ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν γυναίκες, και το μεγαλύτερο ποσοστό (39,93%) ανήκε στην ηλικιακή ομάδα των 30-49 ετών.

Αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών που είχαν θανατηφόρο έκβαση

Μέσω του ίδιου συστήματος καταγράφηκαν και οι αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών που είχαν θανατηφόρο έκβαση. Το σύνολό τους ήταν 63 για το έτος 2022. Από αυτά, τα 49 περιστατικά αφορούν ανθρώπους που είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Pfizer, 6 με Moderna, 3 με AstraZeneca και 5 με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.


Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο δόσεων ανά εμβόλιο που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα το έτος 2022 διαμορφώθηκε ως εξής:

COMIRNATY (Pfizer): 4.050.772 (όλα τα εμβόλια)
SPIKEVAX (Moderna): 278.123 (όλα τα εμβόλια)
VAXZEVRIA (Astra Zeneca): 0
JCOVDEN (Janssen): 118.128
NUVAXOVID (Novavax): 9.094
Χρονικό διάστημα μεταξύ εμβολιασμού και αναφερόμενου περιστατικού με θανατηφόρο έκβαση:


Τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τους θανάτους

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΦ, από αυτές τις 63 αναφορές που είχαν θανατηφόρο έκβαση, μόλις δύο αξιολογήθηκαν ότι έχουν πιθανότητα συσχέτισης με τον εμβολιασμό (possible). Το ένα από αυτά αφορά εμβόλιο της Pfizer και το δεύτερο αυτό της AstraZeneca.

Για 12 από αυτές τις αναφορές κρίθηκε ότι δεν ήταν πιθανή η συσχέτισή τους με τον εμβολιασμό (unlikely), ενώ για 14 από τις αναφορές αυτές δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν αποσταλεί (unassessable).

Επιπλέον, για 35 αναφορές δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, διότι αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί (π.χ. πορίσματα ιατροδικαστικών εκθέσεων και άλλες πληροφορίες).

Τι ανεπιθύμητες ενέργειες ανέφεραν

Για το εμβόλιο της Pfizer και -σε μικρότερο βαθμό- της Moderna οι περισσότερες αναφορές ήταν για γενικές διαταραχές και καταστάσεις στο σημείο χορήγησης, για διαταραχές του νευρικού συστήματος και του μυοσκελετικού συστήματος, καθώς και για διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού. Στις ανεπιθύμητες ενέργειες ειδικού ενδιαφέροντος σε ανηλίκους και ενηλίκους «πρωταγωνιστούν» οι μυοκαρδίτιδες και οι περικαρδίτιδες.