Κορωνοϊός: Νέα πρόστιμα 93.300 ευρώ σε 75.417 ελέγχους- 182 παραβάσεις

Πρόστιμα ύψους 93.300€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις, επιβλήθηκαν συνολικά από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία), την Πέμπτη 10.06.202, σε συνολικά 75.417 ελέγχους που κατέγραψαν 182 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (68.558).

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:
1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων
2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης
3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής
– Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραμονή πελατών εντός του καταστήματος και προχώρησε σε σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος.
– Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής.
– Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο πρόστιμα συνολικού ύψους 21.000€ σε επτά (7) παντοπωλεία για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
– Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
– Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και προχώρησε σε σύλληψη του ιδιοκτήτη, διότι το κατάστημα λειτουργούσε πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου και για παροχή υπηρεσιών σε πελάτες στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος.
– Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας προστασίας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
– Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος

Επικράτεια
– Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.600€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
– Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε εβδομήντα δύο (72) αντικείμενα και σε πεντακόσια τριάντα οκτώ (538) φυσικά πρόσωπα.

– Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερεις (4) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

– Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ επτά (7) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν ογδόντα εννέα (189) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέρον