Ιερό αντάρτικο. «Μην διδάσκετε τα...πολυθρησκευτικά Θρησκευτικά του Γαβρόγλου»

Σε «αντάρτικο» καλεί η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων  (ΠΕΘ) τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν θρησκευτικά, καλώντας τους να σταματήσουν να διδάσκουν με βάση την καθορισθείσα από το υπουργείο,ύλη,προκαλώντας την οργή του υπουργού Παιδείας  Κωνσταντίνου Γαβρόγλου.

Η ΠΕΘ, καταφέρεται κατά της «πολυθρησκευτικής» διδασκαλίας του μαθήματος, όπως καθορίζεται από την νόμιμη ύλη και επισύρει την «δια της διδασκαλίας αυτού διάπραξη της αξιοποίνου πράξεως του προσηλυτισμού και μάλιστα ομαδικώς και υπό συνθήκες ιδιαιτέρως επιβαρυντικής περιστάσεως»

Εξ’αυτού του λόγου, απέστειλε «σύνολο ενδικοφανών εγγράφων καθώς και ανακοίνωση προς τους Διευθυντές σχολικών μονάδων» ζητώντας τους να ενημερώσουν αρμοδίως τους Θεολόγους, ότι η διδασκαλία πρέπει να βασίζεται στην ύλη του προηγούμενου Προγράμματος και των βιβλίων του (2003-2006)

Από την πλευρά του,ο υπουργός Παιδείας  απειλεί τους εκπαιδευτικούς που ζητούν από τους Θεολόγους να μην διδάσκουν το μάθημα, με πειθαρχικές διώξεις.

Παράλληλα, με έγγραφό του ο Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Ηλίας Γεωργαντάς ζήτησε από τους 13 Περιφερειακούς Διευθυντές να διασφαλιστεί η απαρέγκλιτη τήρηση του προβλεπόμενου αναλυτικού προγράμματος καθώς και να διερευνηθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες για τη μη τήρησή του σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΕΘ: «Καμία συνέπεια»

Στην σχετική ανακοίνωση της ΠΕΘ, ωστόσο, επισημαίνεται πως η άρνηση αυτή του κάθε εκπαιδευτικού δεν επισύρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος του ούτε πειθαρχική, ούτε και ποινική. Αρκεί να αναφέρει, ότι αρνείται να διδάξει κάτι «προδήλως αντισυνταγματικό», ως κυριαρχικώς και αμετακλήτως έχουν αποφανθεί οι προαναφερόμενες αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ, οι οποίες, πέραν της προδήλου αντισυνταγματικότητας της πολυθρησκευτικής ύλης, επισημαίνουν περαιτέρω και την δια της διδασκαλίας αυτού διάπραξη της αξιοποίνου πράξεως του προσηλυτισμού και μάλιστα ομαδικώς και υπό συνθήκες ιδιαιτέρως επιβαρυντικής περιστάσεως».