Το Αξιακό Τρίγωνο της Κεντροδεξιάς

Η διαδρομή της εθνικής επανίδρυσης και πολιτικής αναγέννησης της πολύπαθης ελληνικής Εστίας διέρχεται από τον αρμονικό συνεταιρισμό θεμελιακών προταγμάτων εδρασμένων σε επιτακτικές διακυβεύσεις. Ιμάντας εκπομπής και διάχυσης ενός ζωτικού και εφικτού οράματος μιας ακμαίας και ευημερούσας πατρίδας συνιστά η κεντροδεξιά παράταξη και η προβληματική διακυβέρνησης του ιδεολογικού της φάσματος. Προκειμένου όμως να αποσιωπήσουμε την ηχηρά κενή φρασεολογία και την διαμπερή ρητορική προβαίνουμε σε μια κρυστάλλινη κωδικοποίηση των καταστατικών προτεραιοτήτων.

Οικονομική μεγέθυνση και ευρωστία

Η σοβούσα κατάρρευση της χώρας και η σισύφεια κρίση που τη μαστίζει καταμαρτυρείσαι την σαθρότητα και την νοσηρότητα συλλήβδην που ενυπήρχε στην μεταπολιτευτική νοοτροπιακή πλατφόρμα. Ο ανέξοδος και ατέρμονος κρατισμός με σοσιαλιστική φιλοσοφική αντιστύλι επέφερε κοινωνική έκπτωση, οικονομική καθίζηση και πολιτικό τέλμα. Αντιλήψεις σφυρηλατούσες από την αμείλικτη αριστερή ηγεμονία και οι οποίες χρεοκόπησαν ηθικά και ηττήθηκαν ταπεινώνοντας την χώρα. Διαχρονικώς στην χαρτογραφία του πολιτικού συστήματος ο κεντροδεξιός πυλώνας προβάλλει ως ο αταλάντευτος φορέας, ο φιλοσοφικός συνομιλητής και αόκνως υπασπιστής της φιλελεύθερης οικονομικής αλυσίδας με συναρτώμενους κρίκους τον σεβασμό της οικονομικής προαίρεσης, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της ατομικής ιδιοκτησίας. Ασπάζεται την ρηξικέλευθη και διαθρωτική μεταρρυθμιστική ορμή αποβλέποντας στην αναγόρευση της ιδιωτικής αυτενεργείας ως την καύσιμη ύλη της εθνικής οικονομικής ατμομηχανής και την αξιοκρατία σε ιεραρχικό συστατικό. Πρώτιστο μέλημα της πολιτικής αλλαγής αποτελεί η αστραπιαία εμπέδωση ευνοϊκού και φιλόξενου οικονομικού περιβάλλοντος με απόρροια την προσέλκυση επενδύσεων και πύκνωση της απασχόλησης. Στοιχειώδες δε προαπαιτούμενο της αναπτυξιακής αναθέρμανσης συνιστά η προοδευτική ελάττωση και απαλοιφή της ληστρικής και αφαιμακτικής φορολόγησης υπό την αγχόνη της οποίας ασφυκτιά η επιχειρηματική δραστηριότητα, η παραγωγική αξιοσύνη και η εργασιακή προοπτική υπονομεύοντας εν γένει τις καινοτόμες δυνάμεις του έθνους. Η φαρέτρα της κεντροδεξιάς πραγματιστικά καταρτίζει τον φιλελεύθερο βηματισμό της εθνικής ανθοφορίας ευαγγελιζόμενη την οριστική ίαση της χαίνουσας πληγής της ένδειας ενώ ανάγει σε υπαρξιακή επιδίωξη την ανόρθωση της καθημαγμένης μεσαίας τάξης και αποκατάσταση της ευπορίας αυτής.

Το Αγαθό της Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Ο Ριζοσπαστικός Λιμπεραλισμός ή κατά την σύγχρονη ρηματική μεταγραφή του Κοινωνικός Φιλελευθερισμός όπως εγκολπώνεται στην Ιδρυτική Διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας απορρίπτει την αναλγησία ενός αγοραίου καπιταλισμού με υποτροπή στον προκρουστίο δαρβινισμό και την κοινωνική αποσύνθεση. Ο ακρογωνιαίος λίθος της θεωρητικής του πραγματείας συλλαμβάνει την οικονομία με κοινωνική τελολογία και σημειολογία(ιδεώδες κοινωνικής οικονομίας της αγοράς) κατά συστοιχία την έννοια της ελευθερίας με θετικό πρόσημο εμβολιασμένη με συλλογική αυτοσυνειδησία. Οι άνθρωποι δεν νοούνται ισοπεδωτικά ως άψυχα και στείρα λογιστικά μεγέθη ή τεχνοκρατική αριθμητική παρά αυτοτελής ηθικοπνευματικές οντότητες. Διαγιγνώσκοντας την ελλειμματικότητα και την ατέλεια της κλασσικής οικονομικής σκαπάνης, της αυθεντίας των αυτορρυθμιζόμενων αγορών καθώς και των κοινωνικά διαβρωτικών επιπτώσεων του άκρατου ανταγωνισμού υφαίνει ένα λειτουργικό πλέγμα ρυθμιστικών κανόνων και πυροσβεστικού παρεμβατισμού στις εγγενής στρεβλώσεις μιας απρόσκοπτης αγοράς σε συγκερασμό με ένα πρόσφορο δίκτυο κοινωνικής μέριμνας και κρατικής πρόνοιας που ανακουφίζει τα ευπρόσβλητα στρώματα και τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Πρόκειται για έναν υγιή και αποδοτικό μηχανισμό παροχών και υπηρεσιών άμβλυνσης της κοινωνικής αδικίας και του παθογόνου εισοδηματικού χάσματος αναχαιτίζοντας την περιθωριοποίηση, τον αποκλεισμό και την απομόνωση θωρακίζοντας την συνοχή στην κοινωνική συμβίωση. Επιδίδεται στην κατασκευή ενός ανθεκτικού θεσμικού καταφυγίου αρωγής και θαλπωρής των λιγότερο ευνοημένων συζευκτικά με την εγκαθίδρυση δικαιοταξίας που επιτάσσει η κοινωνική γαλήνη. Εμπράγματα η Κοινωνική Δικαιοσύνη συνηγορεί την μοραλιστική μετάφραση της δημόσιας πολιτικής στην κατεύθυνση του ευκταίου ανθρωποκεντρισμού, εξορθολογισμού και ηθικοποίησης της ιδιωτικής οικονομίας και του κεφαλαιοκρατικού μοντέλου ειδικότερα στο σημερινό καθεστώς της μανιώδους και συγκρουσιακής παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Τούτο δεν συνεπάγεται αφενός μεν ένα δύσκαμπτο, υπερτροφικό και γιγαντιαίο κρατικό διευθυντήριο, δεσπότη της οικονομίας, αφετέρου δε το άοπλο νεοφιλελεύθερο κράτος νυχτοφύλακα αλλά τη συναρμολόγηση ενός καίριου επόπτη εφοδιασμένου με χειρουργικές αρμοδιότητες. Άλλωστε η αποστολή του σύγχρονου κράτους να συμβάλει στην κοινωνική αρμονία και τη δικαιότερη διανομή του εθνικού εισοδήματος μέσω βολιδοσκοπημένων οικονομικών και κοινωνικών εργαλείων συνιστούσε, κατά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, κεκτημένο της Δημοκρατίας. Τηλεγραφικά επισημαίνω ότι ο εφαρμοστέος μεταγραμματισμός του προαναφερθέντος υποδείγματος συνέχεται από δέσμες ενεργειών όπως υγειονομική περίθαλψη, επιδόματα, εκπαιδευτική δαπάνη, επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών κ.ο.κ

Υπεύθυνος Πατριωτισμός και Εθνικό Συμφέρον

Ο γεωπολιτικός ορίζοντας αναχαράζεται θυελλωδώς στην Μέση Ανατολή και στην Νοτιοανατολική μεσόγειο προσφέροντας στρατηγικά πλεονεκτήματα για την ταλανιζόμενη χώρα μας. Η Κεντροδεξιά διαδραματίζει τον ασφαλή πλοηγό ανταπόκρισης στις εθνικές προκλήσεις απότοκες του σεισμογενούς γεωπολιτικά περιβάλλοντος στο οποίο η Ελλάδα εντάσσεται. Φέρει την ευθύνη των πατριωτικών υπερβάσεων με απαρέγκλιτο γνώμονα την προαγωγή του εθνικού συμφέροντος ευθυγραμμίζοντας την πυξίδα της πολιτικής της με κορυφαίες και μεγαλόπνοες εθνικές αποφάσεις στο καμβά του ιστορικού βάθους. Με αγνό και αδαμάντινο πατριωτισμό η κεντροδεξιά διαφυλάττει και υπερακοντίζει την αΪδιότητα της εθνικής ιδιοσυστασίας και ταυτότητας ενστερνιζόμενη την απορρέουσα ευαισθησία προς την υπεράσπιση ιστορικών κεκτημένων και εθνικών δικαίων καταδικάζοντας εξτρεμισμούς και δογματισμούς. «Κυβερνάν εστίν προβλέπειν» όριζε λακωνικά ο Αριστοτέλης και η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή μνημόνευε και μνημονεύει ότι εξωτερική πολιτική ασκείται με ενεργό πνεύμα εθνικής ανεξαρτησίας, αξιοπρέπεια, στρατηγική διορατικότητα, αυτοπεποίθηση και ρεαλισμό. Η Νέα Δημοκρατία ενεχυριάζει τα εχέγγυα μιας ηγεσίας η οποία διαβλέπει, προοικονομεί και με ακλόνητη βούληση ιστορικού καθήκοντος υπηρετεί και διεκπεραιώνει την εθνική ωφέλεια και στοχοθεσία. Κατά αυτόν τον τρόπο αποτρέπει τον αβδηριτισμό, την αβάστακτη επιπολαιότητα, την μικροκομματική σκοπιμότητα, την σύγχυση, την ελαφρότητα και αμέλεια στην διπλωματική διαχείριση των εθνικών υποθέσεων που προξενούν ακατάσχετες αιμορραγίες και ανήκεστες βλάβες στο Έθνος. Η έννοια σοβαρότητα εμπερικλείει συν τοις άλλοις την πολυπόθητη σύμπνοια.

Το νήμα της Ισχυρής Κυβέρνησης και Πολιτικής Σταθερότητας 

Άπασες οι πρωτεύουσες προγραμματικές συντεταγμένες ομοιάζουν με σκεδαζόμενες και ασυνάρτητες αιχμές. Εντούτοις οι εν λόγω αιχμές συρράπτονται συμμετρικώς με το νήμα της πολιτικής σταθερότητας και με υφαντουργό την ισχυρή κυβέρνηση συναρθρώνουν το ενδεδειγμένο Αξιακό Τρίγωνο. Επιζητείται επομένως καθαρή λαϊκή εντολή και ετυμηγορία η οποία θα συνθέτει αρραγή κοινοβουλευτική πλειοψηφία συγκροτώντας μια στέρεη κυβέρνηση οπού ένεκα της δημοκρατικής νομιμοποίησης και ερείσματος θα εφαρμόσει απερίσπαστη τις κατευθυντήριες γραμμές της, θα τελεσφορήσει το έργο της και θα στέκεται ικανή να ανταπεξέρχεται στις ζέουσες περιστάσεις και τα διλήμματα. Πλην όμως της αναγκαιότητας ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας επείγει η αποσόβηση εκφυλισμού της χώρας στον κυκεώνα της αβυσσαλέας αστάθειας και αβεβαιότητας με έκδηλη και ορατή τη δαμόκλειο σπάθη της ακυβερνησίας. Όψιμα η σκηνογραφία εξελίσσεται σε ιδιαζόντως ζοφερή και εφιαλτική αν αναλογιστεί ο καθείς ότι έπεται απλή αναλογική και το φάντασμα μιας ακέφαλης ηγεσίας ελλοχεύει. Καταληκτικά η Νέα Δημοκρατία γίνεται νησίδα πολιτικής ασφάλειας και κυβερνησιμότητας διοχετεύοντας στην χώρα οξυγόνο.

Επίμετρο

To credo των ιδεολογικών αξόνων της παράταξης περιέγραψε δωρικά στην δήλωση του ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής, στην μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ξεδίπλωσε το πρόγραμμα του για το αύριο της Ελλάδος, στο Περιστέρι: «Είμαστε όλοι εδώ, συστρατευμένοι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην τελική ευθεία για μια καθαρή νίκη. Μια νίκη που οδηγεί στην πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη Ελλάδα. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και ισχυρή κυβέρνηση. Χρειάζεται ανάπτυξη και επενδύσεις, κοινωνική δικαιοσύνη και φροντίδα για τους μη ευνοημένους. Χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα στον χειρισμό των εθνικών υποθέσεων, ειδικά σε μία περίοδο αστάθειας και αβεβαιότητας στη γειτονιά μας. Αυτή την προοπτική μόνο η παράταξη μας, η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να διασφαλίσει». Σύνεση και Σωφροσύνη λοιπόν. Η πράξη του παρόντος είναι ο μορφασμός του μέλλοντος.

Χρήστος Γκιάτας: Φοιτητής Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.