Πλημμύρισαν τα υπόγεια της Εθνικής Πινακοθήκης και του REX από την κακοκαιρία - Δεν προκλήθηκαν ζημιές

Θύμα της κακοκαιρίας έπεσε και η Εθνική Πινακοθήκη. Μέρος της τεράστιας ποσότητας νερού που λίμναζε από χθες στην περιοχή και δεν απορρίφθηκε από τους αγωγούς ομβρίων του δικτύου της πόλης, εισχώρησαν στο κτίριο, από την είσοδο της οδού Μιχαλακοπούλου και κατέληξαν στο πρώτο υπόγειο του κτιρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτισμού δεν υπέστη βλάβη κανένα από τα έργα που εκτίθενται στην Πινακοθήκη ενώ έχουν δοθεί οδηγίες από την αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων για επιπλέον θωράκιση του κτηρίου.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν προβλήματα στον υπόγειο χώρο του κτηρίου του REX. Συγκεκριμένα, στο υπόγειο, στους χώρους των ΗΜ εγκαταστάσεων της ΔΕΔΗΕ (χώρος μετασχηματιστή ΜΤ και χώρος ηλεκτρολογικών πινάκων) και των ΗΜ εγκαταστάσεων του κτηρίου διαπιστώθηκε ύπαρξη υδάτων. Επίσης, εισροή υδάτων παρατηρήθηκε και σε ορισμένα σημεία στην οροφή του υπογείου.

Στον πεζοδρόμιο της οδού Πανεπιστημίου, υπάρχει ανθρωποθυρίδα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο της ΔΕΔΗΕ, η οποία είναι μη στεγανή, καλύπτεται με μεταλλικό διάτρητο καπάκι, είναι εκτεθειμένη και δεν στεγάζεται. Στο ίδιο πεζοδρόμιο υπάρχει θυρίδα μη στεγανή με διάτρητο καπάκι για την διέλευση σωλήνων και αγωγών. Σύμφωνα με την εκτίμηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων ο μεγάλος όγκος νερού εισήλθε από τις δύο θυρίδες της ΔΕΔΗΕ του πεζοδρομίου και κατέληξαν στους χώρους του μηχανοστασίου. Διαπιστώθηκε, επίσης, εισαγωγή νερού πιθανόν από τους αγωγούς συλλογής όμβριων υδάτων της οδού Πανεπιστημίου από το φρεάτιο που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της πρόσοψης του κτηρίου. Τα στελέχη της (ΔΙΠΑΝΣΜ) είναι ήδη σε συνενεννόηση με τον ΔΕΔΗΕ και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα.

Όσον αφορά στη Θεσσαλία και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Καρδίτσας, όπου έχουν σημειωθεί τα πιο έντονα φαινόμενα της κακοκαιρίας, δεν είναι ακόμα δυνατή η διενέργεια αυτοψιών στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία. Οταν παρατηρηθεί ύφεση του φαινομένου κλιμάκια των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων θα προβούν σε αυτοψίες και ελέγχους για την καταγραφή τυχόν ζημιών.