Ψηφιακή ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης - Video

Την εφαρμογή για την ανάρτηση  των  ψηφιακών αντιγράφων του Δελτίου Ταυτότητας και του διπλώματος Οδήγησης ανέλυσε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Στην παρουσίαση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα προσθήκης των δύο εγγράφων, ωστόσο η  εφαρμογή gov.gr Wallet σε Google Play και της Apple Store, είναι πλέον διαθέσιμη ώστε  οι πολίτες να αποκτούν έγκυρο ψηφιακό αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης.

Στόχος είναι οι ταυτότητες των πολιτών και τα διπλώματα οδήγησης, όπως και όλα τα απαραίτητα στην ζωή ενός πολίτη έγγραφα να συγκεντρωθούν σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι.

Τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται στην εν λόγω εφαρμογή θα μπορεί ο κάτοχος του κινητού τηλεφώνου «να τα επιδεικνύει, για σκοπό ταυτοποίησης του, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά έννοια περ. α’ παρ. του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), δικαστικές αρχές και φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας ταυτοποίηση, στο πλαίσιο άσκησης των κατά αρμοδιοτήτων τους εκπλήρωσης των κατά υποχρεώσεών τους».

Τα στοιχεία ταυτότητας που αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή είναι:

• Ο αριθμός ταυτότητας,
• Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες
• Το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες
• Το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες
• Η ημερομηνία γέννησης
• Ο τόπος γέννησης
• Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης της ταυτότητας
• Η φωτογραφία του κατόχου

Δίπλωμα οδήγησης

• Ο αριθμός άδειας οδήγησης
• Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες
• Η ημερομηνία γέννησης
• Ο τόπος γέννησης
• Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης άδειας οδήγησης
• Η ημερομηνία λήξης ισχύος άδειας οδήγησης
• Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Ο κωδικός κατηγορίας οχήματος
• Η ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος
• Η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος
• Η φωτογραφία του κατόχου.