Οι απαιτήσεις για το κατοχικό δάνειο είναι νομικώς ενεργές

Το θέμα των διεκδικήσεων της χώρας μας από τη Γερμανία για το κατοχικό δάνειο και τις επανορθώσεις αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real.gr, να θέσει σήμερα από τα μαρτυρικά Καλάβρυτα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

«Οι απαιτήσεις της Ελλάδας για το κατοχικό δάνειο και τις κάθε είδους αποζημιώσεις των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας είναι νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες», πιστεύει ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος θέτει και το νομικό πλαίσιο, εντός του οποίου μπορεί να γίνει η διεκδίκηση:

«Ειδικώς ως προς τις ως άνω αποζημιώσεις, οι απαιτήσεις μας αφενός δεν έχουν παραγραφεί. Και, αφετέρου, βρίσκουν σταθερό έρεισμα, μ’ αφετηρία την Συμφωνία του Λονδίνου του 1953 και το “Σύμφωνο 2+4” του 1990 μεταξύ της ενωμένης πλέον Γερμανίας και ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Γαλλίας και Αγγλίας, σε συγκεκριμένες διατάξεις του διεθνούς δικαίου.

Πρόκειται για τις διατάξεις του άρθρου 3 της Δ΄ Σύμβασης της Χάγης του 1907, οι οποίες κωδικοποίησαν και τις ως τότε διατάξεις του Δικαίου του Πολέμου, καθώς και για τις διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του “Κανονισμού Νόμων και Εθίμων του Πολέμου στην ξηρά”, ο οποίος είναι προσαρτημένος στη Δ΄ Σύμβαση της Χάγης του 1907».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναφέρει το θέμα των διεκδικήσεων του κατοχικού δανείου και των γερμανικών επανορθώσεων προς τη χώρα μας λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη επίσκεψή του στο Βερολίνο, επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Ιανουαρίου. Γεγονός που καθιστά ακόμα πιο σημαντική την παρέμβασή του σήμερα από τα Καλάβρυτα, παρέμβαση η οποία, μάλιστα, αναμένεται να γίνει ενώπιον του Γερμανού Πρέσβη.