Υπουργείο Οικονομίας: «Δυναμική ανάπτυξη» με οδηγό τις δημόσιες επενδύσεις

Το 2023 η εθνική οικονομία κατέγραψε υψηλές επιδόσεις και παρουσίασε δυναμική ανάπτυξη στην οποία οι δημόσιες επενδύσεις συνέβαλαν καθοριστικά, σύμφωνα τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το 2023 εκτελέστηκε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο σύνολό του (ποσοστό 100%), ενισχύοντας την πραγματική οικονομία με συνολικούς πόρους ύψους 11,2 δισ. ευρώ, αυξημένους κατά 176 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2022.

Ειδικότερα:

  • Στο εθνικό σκέλος, εκταμιεύτηκαν πόροι ύψους 1,72 δισ. ευρώ (ποσοστό 100,22%).
  • Στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, οι πληρωμές ανήλθαν σε 7,4 δισ. ευρώ (ποσοστό 100,11%).
  • Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι τελικές πληρωμές έφτασαν τα 2,1 δισ. ευρώ (ποσοστό 100,84%). Ταυτόχρονα, εκταμιεύτηκε η 3η δόση ευρωπαϊκών πόρων 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς τη χώρα μας για επιχορηγήσεις και δάνεια, που συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των οροσήμων των κρίσιμων έργων και μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν.
Οι υπερβάσεις % προκύπτουν από το επιπρόσθετο όριο βάσει σχετικού θεσμικού πλαισίου (για το 2023: 8.127.845,65 ευρώ για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος με βάση τον ν.4712/20 και 3.752.084,45 ευρώ για το εθνικό σκέλος από συνεισφορές τρίτων)

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του ΠΔΕ 2023 αυξήθηκε κατά 800 εκατ. ευρώ, μέσω συμπληρωματικών προϋπολογισμών, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στην αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών (450 εκατ. ευρώ) και στην εκτέλεση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ (350 εκατ. ευρώ).

 

Τα αιτήματα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και τα Λοιπά Προγράμματα ανήλθαν στα 4,074 δισ. ευρώ, καλύπτοντας τον ετήσιο στόχο (4,008 δισ. ευρώ) και ενισχύοντας σημαντικά τα δημόσια έσοδα.

Καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική εκτέλεση του ΠΔΕ αποτέλεσε η εκτέλεση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Τα Προγράμματα εκτελέστηκαν στο σύνολό τους (23,4 δισ. ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης) αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο για τη χρηματοδότηση έργων στις δημόσιες υποδομές, σε επενδυτικά επιχειρηματικά σχέδια και σε δράσεις για το ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνική συνοχή. Σημειώνεται ότι, ο αρχικός προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ 2014-2020 αυξήθηκε κατά 2 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος REACT-EU για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Οι τελικοί πίνακες απορρόφησης ανά Πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμοι τους επόμενους μήνες όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής των εναπομεινάντων αιτημάτων πληρωμής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε σχετικά:

«Το 2023 η ελληνική οικονομία κατέγραψε σημαντικές επιδόσεις ενώ η απορρόφηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων οδήγησε στην επιτυχή εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το 2024, με την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης, η οικονομία αναμένεται να σημειώσει ακόμα μεγαλύτερη άνοδο. Συνεχίζουμε δυναμικά, για μια οικονομία βιώσιμη και ανθεκτική που στηρίζει τις επενδύσεις και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας».

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρης Σκάλκος δήλωσε:

«Το 2023 αποτέλεσε μία χρονιά-ορόσημο για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ καθώς ολοκληρώθηκε η προγραμματική περίοδος 2014-2020 με την αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων που χρηματοδότησαν, έγκαιρα και με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο, έργα και δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η ελληνική οικονομία πλέον πορεύεται μπροστά με σταθερά βήματα, έχοντας την αναγκαία ώθηση από πολυάριθμες και σημαντικές εθνικές και κοινοτικές δημόσιες επενδύσεις».

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Ορέστης Καβαλάκης δήλωσε:

«Το 2023 έκλεισε με πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω ΠΔΕ άνω των 2 δισ. ευρώ, εκπληρώνοντας τον στόχο που είχε τεθεί. Τα έργα και οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης συμβασιοποιούνται, προχωρούν και υλοποιούνται, αυξάνοντας συνεχώς την απορρόφηση των πολύτιμων αυτών ευρωπαϊκών πόρων».

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΣ κ. Γιώργος Ζερβός δήλωσε:

«Η επίτευξη όλων των τεθέντων στόχων για τις πληρωμές του ΕΣΠΑ, τόσο για το κλείσιμο της περιόδου 2014-2020 όσο και για τα Προγράμματα του 2021-2027, καταδεικνύει τον άρτιο σχεδιασμό των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και τελικά των πολιτών της χώρας».

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ κ. Νίκη Δανδόλου δήλωσε:

«Με τις πληρωμές και τους στόχους, τόσο για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 όσο και του ΕΣΠΑ 2021-2027, να επιτυγχάνονται στο τέλος της χρονιάς που μόλις έκλεισε, το 2024 κάνει ποδαρικό με καλούς οιωνούς για την εθνική οικονομία».