Λογιστές: Με λάθη οι δηλώσεις φόρου των επιχειρήσεων 2021

Ενώ απομένουν λιγότερες από τρεις εβδομάδες για τη λήξη της διορίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ο λογιστικός κόσμος «προειδοποιεί» και ενημερώνει τους φορολογουμένους για τον κίνδυνο να υποβληθούν με λάθη οι φετινές δηλώσεις φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Με επιστολές και ανακοινώσεις προς τους πελάτες-εντολείς τους, ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών, σε συνεργασία με όλους τους Φορείς του Κλάδου των Οικονομολόγων Λογιστών Φοροτεχνικών, ενημερώνει ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο ότι:

• προβλήματα προκύπτουν κατά τη διαβίβαση και εμφάνιση των λογιστικών στοιχείων στη myDATA. Και οι λογιστές είναι αναγκασμένοι να προβούν σε υποβολή ανακριβούς ή λανθασμένης φορολογικής δήλωσης
• θα προκύψει ανάγκη για υποβολή πλήθους τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και για πιθανή αλλαγή του φορολογικού αποτελέσματος του 2021
• μπορεί να προκύψουν κυρώσεις και πρόστιμα από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους για τις ασυμφωνίες και τα ανακριβή στοιχεία κατά τα έτη προσαρμογής στην myDATA
• προβλήματα θα ανακύψουν και στην αποτύπωση των οικονομικών καταστάσεων, αλλά και στη διανομή μερισμάτων, κ.λπ.

«Πηγή του κακού» όπως τονίζουν στις ανακοινώσεις προς τις επιχειρήσεις-πελάτες τους θεωρούν την Α. 1038/14-03-2022 απόφαση της ΑΑΔΕ “Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών”/

Με βάση την απόφαση αυτή, η διασταύρωση εσόδων-εξόδων του φορολογικού έτους 2021, πραγματοποιείται μέσω της νέας πλατφόρμας myDATA αντί των ΜΥΦ.

Στην ανακοίνωσή του ο Λογιστικός Σύλλογος της Αθήνας τονίζει ότι:

– Οι επιχειρήσεις καλούνται να διαβιβάσουν τα έσοδα του 2021 στην myDATA, γεγονός που δεν έχει επιτευχθεί – έστω σε ικανοποιητικό βαθμό – μέχρι σήμερα.
– Η διασταύρωση εσόδων-εξόδων αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή ορθής φορολογικής δήλωσης και – συνεπώς – και για τον φόρο που θα προκύψει και βαρύνει την επιχείρηση.
-Τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης μιας επιχείρησης, καθώς και οι φόροι που προκύπτουν από την υποβολή της, επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα, τους ισολογισμούς, την καθαρή θέση της επιχείρησης, τα μερίσματα, τις χρηματοδοτήσεις, κ.λπ.

Για τους λόγους αυτούς ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ζητά:

1. αποσυσχέτιση της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Βιβλίων από τη σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική τη διάθεση εύλογου χρονικού διαστήματος για τη δηλωτική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα των φορολογικών βιβλίων των επιχειρήσεων.

2. ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2022.

3. μετάθεση της διαβίβασης των εσόδων του 2021, καθώς και όποιων άλλων τακτοποιητικών εγγραφών, μέχρι το τέλος του έτους 2022, χωρίς καμία ποινή.

4. για το έτος 2022 να ακολουθηθεί η ομαλή διαβίβαση των εσόδων και μόνο, κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων οδηγιών της ΑΑΔΕ και επίλυσης των όποιων τεχνικών προβλημάτων της εφαρμογής.