Μηνιαία αποζημίωση για όσους δουλεύουν από το σπίτι - Τα ελάχιστα ποσά

Ελάχιστο ύψος αποζημίωσης για όσους βρίσκονται σε τηλεργασία, ορίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και με απόφαση του ίδιου του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη.

Συγκεκριμένα, το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους που απασχολούνται με τηλεργασία, για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας, καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, σε εφαρμογή του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας.

Ο νόμος προβλέπει για πρώτη φορά αποζημίωση των τηλεργαζόμενων για το κόστος που επωμίζονται, εξαιτίας της τηλεργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ελάχιστο ποσό, που θα καταβάλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους είναι:

  • Για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας 13 ευρώ.
  • Για την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών 10 ευρώ.
  • Για τη συντήρηση του εξοπλισμού 5 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης για κάθε περίπτωση καθορίστηκε με βάση σχετική ειδική έκθεση (μελέτη κόστους) του οίκου PWC, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το καθεστώς της τηλεργασίας χρησιμοποιείται πλέον από μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως παροχής υπηρεσιών και τεχνολογίας, τράπεζες, ΜΜΕ, αλλά και επιχειρήσεις με εμπορικές δραστηριότητες.

Πλέον πολύ λίγες επιχειρήσεις απασχολούν τηλεργαζόμενους, καθώς οι εμβολιασμοί έφεραν τους εργαζόμενους πίσω στο γραφείο.

Σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφηκαν τον Αύγουστο του 2021, μόνο στο νομό Αττικής οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν εξ αποστάσεως έφτανε τις 122.082, ενώ σε ολόκληρη την υπόλοιπη χώρα ο συνολικός ο αριθμός των τηλεργαζόμενων ανήλθε μόλις σε 14.002.

Πότε δεν θα καταβάλλεται η αποζημίωση

Με βάση την απόφαση, η αποζημίωση για το κόστος των επικοινωνιών δεν καταβάλλεται εάν ο εργοδότης το παρέχει,  καλύπτοντας απευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου- κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Αντίστοιχα, δεν θα καταβάλλεται η αποζημίωση για τη συντήρηση του εξοπλισμού, εάν οι συσκευές παρέχονται από τον εργοδότη.

Η αποζημίωση εκπίπτει από την εργοδοτική επιχείρηση – Πώς όμως θα καταβάλλεται;

Η απόφαση του υπουργείου Εργασίας ορίζει ωστόσο ρητά, ότι η εν λόγω αποζημίωση δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί δαπάνη! Δεν διευκρινίζεται πώς θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο. Υπενθυμίζεται δε, ότι σύμφωνα με τον νόμο για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 67), «οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου».

Τέλος, προβλέπεται ότι, αν η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από 22 ημέρες ανά μήνα, τότε θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο το 1/22 των δαπανών ανά ημέρα τηλεργασίας.