Η ελληνική παραγωγή φαρμάκων ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικονομία της χώρας μας, η ελληνική παραγωγή φαρμάκων δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης. Τα στοιχεία έρευνας με τίτλο «Η Φαρμακευτική Βιομηχανία στην Ελλάδα. Όροι και προϋποθέσεις για μια νέα αναπτυξιακή δυναμική» που διενέργησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), αποδεικνύουν ότι:

– Για κάθε 1 εκατ. ευρώ που επενδύεται για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων, η ανταποδοτικότητα της επένδυσης αγγίζει το 86%,
– Δημιουργούνται 20 νέες θέσεις εργασίας,
– Η αύξηση των εσόδων του Δημοσίου αντιστοιχεί στο 22,5% της επενδυτικής δαπάνης.
– Σημαντική είναι η πολλαπλασιαστική επίδραση από τη λειτουργία των νέων παραγωγικών μονάδων με τη συνολική επίδραση στο ΑΕΠ να αντιστοιχεί στο 129% της επενδυτικής δαπάνης.
– Η λειτουργία των νέων παραγωγικών μονάδων αυξάνει τα έσοδα του Δημοσίου σε ποσό ίσο με το 37,6% της επενδυτικής δαπάνης.
– Η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων τα οποία μπορούν να υποκαταστήσουν τα αντίστοιχα ακριβότερα εισαγόμενα μπορεί να μειώσει περαιτέρω τη δημόσια και την ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πέραν των παραπάνω στοιχείων που διαπιστώνονται μέσα από επιστημονικά μοντέλα, τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί, με βάση τη Eurostat, δείχνουν ότι η παραγωγή φαρμάκων αποτελεί κορυφαίο κλάδο μεταποίησης στη χώρα. Μάλιστα ο κλάδος φαρμακευτικών προϊόντων καταγράφει την υψηλότερη ετήσια μεταβολή στο δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, κατά 6,8% για το διάστημα 2008-2019 και συνολικά από το 2015 μέχρι το 2019 η βιομηχανική παραγωγή φαρμάκου αυξήθηκε κατά 60%!

Επίσης με βάση την ίδια πηγή δεδομένων, ο κλάδος φαρμακευτικών προϊόντων καταλαμβάνει την 3η θέση ως προς την ετήσια μεταβολή του δείκτη κύκλου εργασιών, κατά 0,5%, για το διάστημα 2010-2019. Εντονότερη διαπιστώνεται η ενίσχυση του δείκτη, κατά 6,6%, την τελευταία τριετία. Ακόμη ο κλάδος εμφανίζει αύξηση της απασχόλησης διαχρονικά κατά 3,1% ετησίως για το διάστημα 2008-2019.

Τέλος να τονίσουμε και τη συμβολή του στις εξαγωγές καθώς αυτές ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ το 2019, κατατάσσοντας τον κάδο στους 4 πρωτοπόρους. Αναφέρεται δε ότι το 8,5% των συνολικών εξαγωγών μεταποιητικών προϊόντων (πλην πετρελαίου) αφορούσαν σε φάρμακα με εξαγωγές σε 148 χώρες (το 66% κατευθύνθηκε σε Γαλλία, Γερμανία, ΗΒ, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος).

Σχολιάζοντας τα στοιχεία της έρευνας ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Θεόδωρος Τρύφων, σημείωσε:

«Ο κλάδος του φαρμάκου διαθέτοντας ένα ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα, αποτελεί τομέα στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία. Καθώς η επόμενη ημέρα της υγειονομικής κρίσης καθιστά επιτακτική την ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας, απαιτείται η ενίσχυση των κλάδων που εμφανίζουν αναπτυξιακές προοπτικές και δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία».

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία εξασφάλισε την κάλυψη των αναγκών σε πάνω από 3 εκατ. ασθενείς, τη στιγμή που άλλες χώρες της Ε.Ε. δοκιμάζονταν από ελλείψεις ακόμη και σε βασικά φάρμακα

«Η πρόσφατη υγειονομική κρίση ανέδειξε τη σημασία της διασφάλισης συνθηκών επάρκειας ειδικά σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και το φάρμακο. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία εξασφάλισε την κάλυψη των αναγκών σε πάνω από 3 εκατ. ασθενείς, τη στιγμή που άλλες χώρες της Ε.Ε. δοκιμάζονταν από ελλείψεις ακόμη και σε βασικά φάρμακα.Το συμπέρασμα είναι πως μέσα στην υγειονομική κρίση, η φαρμακοβιομηχανία εξασφάλισε επάρκεια φαρμάκων, αύξησε τις εξαγωγές της κατά 60% και προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις.

Η προσπάθεια αυτή δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί σε περιβάλλον υπερφορολόγησης που φθάνει στο 70% του κύκλου εργασιών των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών. Η άμεση άρση των αντικινήτρων αυτών θα σημάνει την επενδυτική άνθηση από ελληνικές και ξένες φαρμακοβιομηχανίες μέσα στην επόμενη πενταετία».

Η έρευνα παρουσιάστηκε χθες 8/9 σε συνέντευξη Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Την έρευνα παρουσίασαν ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος Βέττας και ο Δρ. Άγγελος Τσακανίκας, Επιστημονικός Σύμβουλος του ΙΟΒΕ. Τα συμπεράσματα συνόψισε ο Πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων.

Δείτε τη σχετική παρουσίαση: ΠΕΦ_IOBE_Press Conference Presentation