Ηλεκτροσόκ από την μαύρη τρύπα της ΔΕΗ - «Αβέβαιη η συνέχιση της δραστηριότητάς της»

Μια άνευ προηγουμένου «βουτιά» σημείωσε  η μετοχή της ΔΕΗ υποχωρώντας μέχρι και 23% συμπαρασύροντας σε μεγάλη πτώση και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι μεγάλες απώλειες για τη μετοχή, σε συνέχεια των χθεσινών απωλειών κατά 11%, έχουν οδηγήσει την χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ στα… 290 εκατ. ευρώ όταν ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις προς τράπεζες τα 3,7 δισ. ευρώ. Το ξεπούλημα των μετοχών της ΔΕΗ προκάλεσαν τα απογοητευτικά αποτελέσματα για το 2018 τα οποία δημιουργούν μεγάλη ανησυχία για το κατά πόσο η εταιρία θα μπορέσει να τα καταφέρει χωρίς κρατική βοήθεια.

Η κακή κατάσταση της ΔΕΗ «μόλυνε» και τις τράπεζες οι οποίες έχουν χορηγήσει δάνεια άνω του 1,5 δισ. ευρώ στην εταιρία, και αυτή την ώρα οι μετοχές των τραπεζικών μετοχών υποχωρούν κατά 3,85%.

Οι ορκωτοί της Ernst & Young

Να σημειωθεί ότι  την ίδια ώρα οι ορκωτοί ελεγκτές της Ernst & Young που υπογράφουν τις λογιστικές καταστάσεις της Επιχείρησης για την περσινή οικονομική χρήση διαπίστωσαν αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητάς της

«Με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης οι ανωτέρω συνθήκες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επομένων δώδεκα μηνών μεμονωμένα αλλά και στο σύνολό τους…. υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό», αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου.

Οι ορκωτοί ελεγκτές στις παρατηρήσεις τους, σημειώνουν ότι η ΔΕΗ παρουσιάζει μειωμένα έσοδα και υψηλές ζημίες προ φόρων, ενώ «οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας και του ομίλου κατά την εξεταζόμενη χρήση, υπολείπονταν κατά 949 εκατ. ευρώ και 708 εκατ. ευρώ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, αντίστοιχα».

Προτεινόμενα για εσάς