ΣΕΒ: "Ο παραλογισμός της φοροεισπρακτικής πολιτικής"-Συγκλονιστικά στοιχεία

Για «παραλογισμό της φοροεισπρακτικής πολιτικής» κάνει λόγο ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του, σημειώνοντας ότι παρ’ότι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός έχει πλέον αρχίσει να γίνεται αποτελεσματικότερος, δεν έχει καταφέρει να φέρει στην επιφάνεια την κρυμμένη φορολογητέα ύλη, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους συνεπείς φορολογουμένους.

Όπως σημειώνεται, «η υπερφορολόγηση σκοτώνει την επιχειρηματικότητα», με τις οργανωμένες επιχειρήσεις να «υφίστανται τις επιπτώσεις της φορολογικής τους συνέπειας, καθώς ο ανταγωνισμός οξύνεται με άλλες επιχειρήσεις που καταφεύγουν στην φοροδιαφυγή και την αδήλωτη και απλήρωτη εργασία για να επιβιώσουν».

«Στα νοικοκυριά, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, χωρίς να φοροδιαφεύγουν, φορολογούνται κατά τρόπο άδικο και κοινωνικά μη βιώσιμο, όταν ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες από αγροτική εκμετάλλευση, ενοίκια, τόκους, μετοχές, κεφάλαιο κλπ δηλώνουν εισοδήματα που προσβάλλουν την νοημοσύνη όλων μας», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις φορολογικές αρχές, σημειώνει ο ΣΕΒ, «το εισόδημα που δηλώνεται από φυσικά πρόσωπα είναι €74 δισ. όταν το εισόδημα των νοικοκυριών, σύμφωνα με στοιχεία διαθεσίμου εισοδήματος της ΕΛΣΤΑΤ, ανέρχεται σε €155 δισ. περίπου (χωρίς παροχές σε χρήμα και είδος), και, όταν το ΑΕΠ της χώρας είναι γύρω στα €175 δισ. Επιπλέον με το ύψος των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, επιβαρύνσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών, καυσίμων κ.ά.), το κράτος απομυζά σημαντικό ποσοστό του εισοδήματος των φορολογουμένων, χωρίς να απολαμβάνουν αξιόλογες δημόσιες υπηρεσίες (υγεία, παιδεία, ασφάλεια κ.ά.) για τα οποία δαπανούν από το υστέρημα των εισοδημάτων τους».

Από τα επιμέρους στοιχεία, σύμφωνα ,με τον ΣΕΒ. προκύπτουν τα εξής:

α) το 67% των φορολογουμένων (επί συνόλου 8517 χιλ.) δηλώνουν εισοδήματα κάτω των €10 χιλ. τον χρόνο. Το μέσο εισόδημα που δηλώθηκε ήταν €3055, ή €255 τον μήνα, και ο μέσος φόρος που πληρώθηκε ήταν €114 τον χρόνο, ή 3,7%.

β) το υπόλοιπο 1/3 των φορολογουμένων, που δηλώνουν εισόδημα άνω των €10 χιλ. τον χρόνο, με μέσο εισόδημα €20322, πλήρωσαν €2897 σε φόρο κατά μέσο όρο ή 14,3%.

γ) το σύνολο των φόρων που πληρώθηκαν από όσους δηλώνουν εισόδημα άνω των €10 χιλ. ανήλθε σε €8 δισ., ή 92,5% των φόρων, έναντι των €602 εκατ. ή 7,6% των φόρων, που πλήρωσαν όσοι δηλώνουν εισόδημα κάτω των €10 χιλ.

δ) το 58% των ελεύθερων επαγγελματιών (επί συνόλου 495019) δηλώνουν εισόδημα κάτω των €5 χιλ. τον χρόνο, με μέσο δηλωθέν εισόδημα €840 τον χρόνο

ε) το 85% όσων έχουν εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση (επί συνόλου 431790) δηλώνουν εισόδημα κάτω των €5 χιλ. τον χρόνο, με μέσο δηλωθέν εισόδημα €602 τον χρόνο.

Ως προς το αν εξαιρείται το 50% των φορολογουμένων από το φόρο εισοδήματος, ο ΣΕΒ αναφέρει ότι είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ευθέως, καθώς ο ισχυρισμός στηρίζεται σε υπολογισμούς του ΔΝΤ. Εκτιμά ωστόσο ότι δεν πρέπει να είναι μακράν της πραγματικότητας, εάν ληφθεί υπόψη ότι το 47% των Ελλήνων φορολογουμένων δηλώνει μέσο εισόδημα 1.221 ευρώ το χρόνο και φορολογείται με συντελεστή 0,7%, ενώ το 67% των φορολογουμένων, δηλώνει μέσο εισόδημα 3.055 ευρώ το χρόνο και φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 3,7%.

Τέλος, όσον αφορά την εταιρική φορολογία, το εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις σε 32 Ευρωπαϊκές χώρες φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 40,3% κατά μέσο όρο, ενώ οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τον 6ο υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, με το 51% των προ φόρων κερδών τους να απορροφάται στην πληρωμή εταιρικού φόρου (22,4%) και φόρου στην εργασία (27,7%).