Εγκρίθηκε η εκλογή νέων μελών στο δ.σ. της Εθνικής Τράπεζας

Τα νέα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού της συμβουλίου ενέκρινε χθες η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Συγκεκριμένα, το δ.σ. της τράπεζας προχώρησε στην έγκριση της τοποθέτησης των:

-Παναγιώτη – Αριστείδη Θωμόπουλου, ο οποίος προτάθηκε ως υποψήφιος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
-Claude Piret, ο οποίος προτάθηκε ως υποψήφιος Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ
-Σπύρου Λορεντζιάδη, ο οποίος προτάθηκε ως υποψήφιο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, σύμφωνα με το αποτέλεσμα διεθνούς ανοικτής διαδικασίας επιλογής.

Επιπλέον η τράπεζα ανακοίνωσε την παραίτηση της προέδρου του δ.σ., Λούκας Κατσέλη και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, Σπύρου Θεοδωρόπουλου και Δημητρίου Αφεντούλη. Η εκλογή των νέων μελών του δ.σ. τελεί υπό την έγκριση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) της ΕΚΤ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) – βασικός μέτοχος της ΕΤΕ – έχει εκφράσει ενστάσεις για την εκλογή του κ. Θωμόπουλου στη θέση του προέδρου του δ.σ., θέτοντας εμπόδια τη σχετική διαδικασία.

Τα βιογραφικά των νέων μελών

Ο κ. Θωμόπουλος έχει σημαντική εμπειρία 40 ετών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού τραπεζικού ρυθμιστικού πλαισίου, αφού διετέλεσε, εκτός των άλλων, επί σειρά ετών, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρος της Eurobank, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας καθώς και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ο κ. Piret κατέχει εκτεταμένη εμπειρία στo διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας μία καριέρα άνω των 35 ετών σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. Έχει διατελέσει σε υψηλόβαθμες θέσεις επί σειρά ετών στον Όμιλο η Dexia Group, και διαθέτει εκτενή εμπειρία μεταξύ άλλων σε θέματα ελεγκτικής και στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ο κ. Λορεντζιάδης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ελεγκτικό και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι πιστοποιημένος ορκωτός ελεγκτής, πρώην εταίρος της Arthur Andersen καθώς και της ΕΥ με πλούσια εμπειρία στους τομείς εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Έχει διατελέσει μέλος σε πολυάριθμα ΔΣ κυρίως του χρηματοπιστωτικού τομέα ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ του Ομίλου Eurobank.