Την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2016 ζήτησε ο Δ.Μάρδας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο, ζητά από τις υπηρεσίες να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2016.

Στην ίδια εγκύκλιο, καθορίζονται τα όρια δαπανών και οι στόχοι για την κατάρτιση του συγκεκριμένου προϋπολογισμού. Όπως αναφέρεται, η κατάρτιση γίνεται σύμφωνα με τους στόχους και τα συνολικά όρια δαπανών όπως είχαν προβλεφθεί στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2018.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, «το σχέδιο θα προσαρμοστεί στις νέες πολιτικές τις περιόδου 2015-2019, σύμφωνα με τα δεδομένα (προσδιορισμός πρωτογενών πλεονασμάτων) που θα προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «στο σενάριο βάσης, δεν έχει συμπεριληφθεί η μείωση των δαπανών των υπουργείων και των φορέων της γενικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Οι φορείς διατηρούν την ευελιξία επιλογής των κατηγοριών πιστώσεών τους που θα μειωθούν για ενίσχυσή του, εφόσον επιτυγχάνεται ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα».

Με βάση την εγκύκλιο, το ανώτατο όριο δαπανών καθορίστηκε στα 48,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2016 (με βάση το βασικό σενάριο) σε επίπεδο τακτικού προϋπολογισμού. Πολύ μεγάλο κονδύλι αντιστοιχεί στο υπουργείο Εργασίας (λόγω καταβολής συντάξεων) με το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο να καθορίζεται στα 11,76 δισεκατομμύρια ευρώ (κυρίως λόγω καταβολής συντάξεων). Επιπλέον 11 δισεκατομμύρια ευρώ ορίζεται ότι θα καταβληθούν για τη μισθοδοσία.

Η εγκύκλιος: downloadpdf