Στα ψηφιακά κανάλια στρέφονται και για τη μουσική τους οι Έλληνες

Σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά κινείται η δημοτικότητα των ψηφιακών καναλιών ακρόασης μουσικής στην Ελλάδα καθώς για πάνω από 1 στους 2 Έλληνες οι υπηρεσίες streaming αποτελούν κύριο μέσο ακρόασης.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το ΙΟΒΕ μετά από σχετική πρωτοβουλία της εταιρείας Orfium, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης δικαιωμάτων μουσικής, το 54,7% των χρηστών επιλέγει υπηρεσίες streaming ως κύριο μέσο ακρόασης. Μόνο το ραδιόφωνο παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό, ήτοι 76,7%. Μάλιστα, σε ηλικίες έως 34 ετών το streaming είναι το επικρατέστερο μέσο ακρόασης μουσικής: (81,2% στις ηλικίες 18-24 ετών 72,7% στις ηλικίες 25-34 ετών).

Η συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών, δηλαδή 4 στους 5, δηλώνει πως ακούει μουσική καθημερινά και από αυτούς τους ακροατές 4 στους 5 ακούν μουσική για τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα. Όμως, παρά τη σπουδαιότητα της μουσικής στην καθημερινότητα των χρηστών, 39,7% των ακροατών δεν πληρώνει για μουσική, ενώ 41,1% πληρώνει λιγότερο από 100 ευρώ ετησίως για αγορά μουσικής, παρακολούθηση συναυλιών και πληρωμή συνδρομών. Παρόλα αυτά, το 39,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ότι η πληρωμή για μουσική από έναν χώρο εστίασης ή διασκέδασης επηρεάζει δυνητικά την επιλογή τους για να το επισκεφτούν.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις ψυχαγωγίας αναπαράγουν μουσική από ψηφιακά κανάλια

Οι απαντήσεις των επαγγελματιών της ψυχαγωγίας καταδεικνύουν πως περισσότερες από 60% των επιχειρήσεων αναπαράγουν μουσική μέσα από ψηφιακά κανάλια. Επισημαίνεται ότι η μουσική είναι καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων στον χώρο της εστίασης – ψυχαγωγίας, καθώς, με βάση την εμπειρία τους από τα περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι επιχειρηματίες δήλωσαν ότι η απουσία της μουσικής είχε αρνητική επίδραση στον αριθμό των πελατών, τη μέση διάρκεια παραμονής και τη μέση δαπάνη στο κατάστημα.

Συγκεκριμένα, το 68,6% των επιχειρηματιών δηλώνουν πως οι επιχειρήσεις τους δεν θα λειτουργούσαν το ίδιο επιτυχημένα χωρίς μουσική. Παράλληλα, το 62,2% πληρώνει για τα πνευματικά δικαιώματα για χρήση μουσικής, με την πλειονότητα των επαγγελματιών να δηλώνει πως δίνει λιγότερα από 500€ ετησίως.

Σημαντική η συμβολή του μουσικού οικοσυστήματος στο ΑΕΠ της χώρας

Το οικοσύστημα της μουσικής συνεισφέρει στο εγχώριο ΑΕΠ περισσότερα από €200 εκατ. σε ετήσια βάση και περίπου 5,4 χιλ. ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο περιορισμός της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μουσικής, που συνεπάγεται τη βελτίωση της δραστηριότητας του οικοσυστήματος, μπορεί να αυξήσει – υπό προϋποθέσεις – την οικονομική επίδραση σε €300 εκατ. στο ΑΕΠ και σε 7,9 χιλ. ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ενδεικτικά, αν εισπράττονταν τα δικαιώματα από όλες τις επιχειρήσεις που θα πλήρωναν για τη χρήση μουσικής, η αξία των δικαιωμάτων θα ήταν τετραπλάσια (€42 εκατ.).