Μαγνησία: Ενίσχυση 8,5 εκατ. € σε 2.800 πλημμυροπαθείς μέχρι τώρα

Η διαδικασία χορήγησης της πρώτης αρωγής συνεχίζεται με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς προς τους πολίτες, που επλήγησαν από τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία, όπως και στη Μαγνησία που ήταν από τις πρώτες περιοχές που επλήγησαν το Σεπτέμβριο.

 

Μέχρι τώρα, μέσα από 14 καταβολές, το σύνολο της πρώτης αρωγής που έχει χορηγηθεί σε Θεσσαλία, αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, έχει ανέλθει στα 91,9 εκατ. ευρώ προς 24.486 αιτούντες στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, είτε πρόκειται για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις, αλλά και για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Πρόκειται για καταβολές, μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις, σε χρόνους, που δεν έχουν σχέση με το παρελθόν, όπως, φυσικά, και το μέγεθος της καταστροφής δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλες του παρελθόντος, καθώς πρώτη φορά βρισκόμαστε μπροστά σε τόσο μεγάλης έκτασης βλάβες στην περιοχή μας.

Όσον αφορά τη Μαγνησία, μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί περίπου 8,5 εκατ. ευρώ προς τους 2.800 πλημμυροπαθείς της περιοχής. Συγκεκριμένα, έχουν καταβληθεί, μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις, 5.201.561 ευρώ προς 1.502 δικαιούχους για την κάλυψη της οικοσκευής και τις πρώτες επισκευαστικές εργασίες και για την πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής. Επίσης, έχουν καταβληθεί 3.256.000 ευρώ προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.

Ειδικότερα, σημειώνεται, ότι οι καταβολές πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες καθορίζονται από τα στοιχεία που έρχονται προς διασταύρωση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τον ΕΛΓΑ, ενώ οι καταβολές πρώτης αρωγής προς τις επιχειρήσεις καθορίζονται από τα στοιχεία που αποστέλλονται από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μέχρι τώρα, λοιπόν, από το σύνολο του καταβληθέντος ποσού των 3.256.000 ευρώ, τα 1.696.000 ευρώ έχουν καταβληθεί σε 819 αγρότες και κτηνοτρόφους και τα 1.560.000 ευρώ σε 483 επιχειρήσεις. Συνεπώς, όσο συνεχίζεται η ροή των σχετικών στοιχείων από τον ΕΛΓΑ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αντιστοίχως θα προχωρά και η καταβολή της πρώτης αρωγής προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κτηνοτροφικές μονάδες και επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε πως: «Σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους προχωρά η υλοποίηση του σχήματος της πρώτης αρωγής προς τους δικαιούχους σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας και, φυσικά, και τη Μαγνησία. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί περίπου 8,5 εκατ. ευρώ σε 2.800 πλημμυροπαθείς δικαιούχους στη Μαγνησία. Δηλαδή, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Και συνεχίζεται η ροή των καταβολών, καθώς προχωρούν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις, αλλά και συνεχίζεται η ροή στοιχείων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον ΕΛΓΑ. Μάλιστα, για την εδραίωση του συντονισμού και της καλής συνεργασίας με όλα τα στάδια της διαδικασίας της κρατικής αρωγής τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήσαμε συναντήσεις εργασίας με τα στελέχη των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής στη Θεσσαλία, τόσο στη Λάρισα, όσο και στο Βόλο. Παράλληλα, μέσα στο Νοέμβριο, σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας, αυξάνονται τα στελέχη που θα ασχολούνται με αυτό το έργο στην Περιφέρεια, δημιουργείται γραφείο διοικητικής υποστήριξης των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, δημιουργείται μηχανισμός διοικητικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, και ενδυναμώνεται το στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Επιπρόσθετα, πέραν της πρώτης αρωγής, δρομολογείται η χορήγηση ως προκαταβολή του 35% της εκτιμηθείσας ζημιάς, ώστε να ενισχυθούν – όσο πιο γρήγορα γίνεται – οι επιχειρήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η καταβολή της τελικής επιχορήγησης που θα φτάσει στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς».