Μεταναστευτικό: Νέοι πόροι 4.288.000 ευρώ από το Ταμείο Aλληλεγγύης σε δήμους

Επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 4,29 εκ. ευρώ σε 10 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού και έναν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εγκρίθηκαν από το Ταμείο Αλληλεγγύης, με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

 

Ειδικότερα, κατόπιν πρόσκλησης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι δήμοι Αλεξάνδρειας, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Λέσβου, Δυτικής Σάμου, Ζηρού, Ζίτσας, Λαγκαδά, Λαυρεωτικής, Χαλκιδέων κι Ωρωπού, καθώς και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Μυτιλήνη Α.Ε.» Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε., επιδοτούνται με 4,29 εκ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:

Συνολικά έχουν εγκριθεί 147 έργα ύψους 63.645.014,43 € σε 38 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 110.420.301,64 €, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 26.489.371,83 € για δημοτικά τέλη και 20.285.915,38 € για έκτακτες επιχορηγήσεις/αποζημιώσεις.