Αυτή είναι η νέα Επιτροπή που θα αξιολογεί τα φάρμακα

Συγκροτήθηκε η νέα Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1/2/2023-Αρ. φύλλου 71), με πρόεδρο τη Φλώρα Μπακοπούλου και αντιπρόεδρο τον Δημήτριο Βλαχάκη.

Αναλυτικά, όλα τα μέλη της Επιτροπής:

1. Mπακοπούλου Φλώρα του Χρήστου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

2. Στεφανάκη Χαρίκλεια του Αντωνίου, ιατρός, Παιδιατρική Κλινική στο Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», υποψήφια διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

3. Βλαχάκης Δημήτριος του Παναγιώτη, αναπληρωτής καθηγητής Γενετικής, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

4. Μαρίνος Γεώργιος του Βασιλείου, επίκουρος καθηγητής Γενικής Ιατρικής Προληπτικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Α’ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».

5. Μπενέκου Αικατερίνη του Ιωάννη, ειδικός Ιατρός – αιματολόγος, επιμελήτρια Β’ Αιματολογίας/Ογκολογίας του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».

6. Κορμεντζα Ειρήνη-Βασιλική του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας».

7. Αμπατζίδου Μαρία του Δημητρίου, αιματολόγος, επιμελήτρια Α’, Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα».

8. Σερβιτζόγλου Μαρίνα του Κίμωνα, διευθύντρια Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Παιδιατρικής, Ογκολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού».

9. Χαντζάρας Αθανάσιος του Ευαγγέλου, επιστημονικός συνεργάτης και διδάσκων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

10. Κανή Χαρίκλεια του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων της Διεύθυνσης Φαρμάκου, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

11. Πρινέα Ευφροσύνη του Παναγιώτη, του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Φαρμακείων της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες – αξιολογητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α’ 43). Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται η Λιγγρή Δήμητρα του Δημητρίου, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Τμήμα Νομικών Υποθέσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η θητεία της είναι τριετής και στις συνεδριάσεις θα συμμετέχει το εκάστοτε τακτικό μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση που έχει διορίσει η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency), χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και ένας εκπρόσωπος από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί ζητημάτων τεχνικής υποστήριξης.