Σύνταξη: Αύξηση των ορίων ηλικίας,ανά τρία χρόνια, από το 2021 - Ζούμε περισσότερο, δουλεύουμε περισσότερο

Ενεργοποιείται από το 2021, η ρήτρα του πρώτου μνημονίου με το νόμο 3863 του 2010 που προβλέπει ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους, δηλαδή τους παλιούς (μέχρι το 1992) και νέους (από 1/1 /1993) θα μεταβάλλονται ανά τρία χρόνια με βάση την αύξηση του προσδόκιμου ζωής των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Κριτήριο για αυτήν την αλλαγή θα είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής για τους άνω των 65 ετών στο διάστημα από το 2010 ως το 2020.

Η αλλαγή αυτή στα όρια ηλικίας θα επηρεάσει όλες τις ηλικίες συνταξιοδότησης που ισχύουν από 19/8/2015 και θα οδηγήσει, για παράδειγμα, όσους θα έβγαιναν στα 62, στα 63, ενώ όσοι θα αποχωρούσαν με λίγα έτη στο 67ο έτος θα έχουν επιβάρυνση ορίου ηλικίας με έξοδο στα 67,5 ή και στα 68, ανάλογα με το πόσο έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής.
Οι ασφαλισμένοι μάλιστα που έχουν μεταβατικά όρια συνταξιοδότησης και έχουν κατοχυρώσει την έξοδο πριν από τα 62 και πριν από τα 67, όπως για παράδειγμα με 35ετία και όρια ηλικίας 59 ως 61, κινδυνεύουν να παρασυρθούν από τις αλλαγές αν δεν έχουν αποχωρήσει πριν από την 1η/1 /2021.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν χθες και οι καθηγητές Αλέξης Μητρόπουλος και Σάββας Ρομπόλης κατά την διάρκεια ημερίδας της ΑΔΕΔΥ για το ασφαλιστικό. Ειδικότερα προέβλεψαν αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, σταδιακά, στα 72 έτη από το 2021 έως το 2060 με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η οποία συνδέει το προσδόκιμο ζωής με την έξοδο από την εργασία.

Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Το 2015 σε μια μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής αποτυπώθηκε όλη η αλήθεια για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και το προσδόκιμο ζωής. Εκτιμούσε λοιπόν αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης εις το διηνεκές, πέραν των 62 και 67 ετών, με παράλληλη αύξηση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για την κατώτατη σύνταξη στα 20 έτη για όλους τους εργαζόμενους.

Η αποκάλυψη της μελέτης αφορούσε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξή τους, με βάση τη διάταξη του νόμου 3863 που προβλέπει ότι από το 2021 και ανά τρία χρόνια τα νομοθετημένα όρια ηλικίας θα διαμορφώνονται ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής των συνταξιούχων μετά το 65ο έτος.

Η πρόβλεψη ανέφερε αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2021 και από τα 67 που είναι σήμερα για πλήρη σύνταξη θα διαμορφωθούν στα 69 ως το 2030 και στα 72 ως το 2060.

Για τη μειωμένη σύνταξη, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, τα όρια ηλικίας από τα 62 που είναι σήμερα θα φτάσουν στα 64 ως το 2030 και στα 67 ως το 2060. Ενώ για σύνταξη με 40 χρόνια ασφάλισης το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης δείχνει να αυξάνεται στα 64 ως το 2030 και θα φτάσει στα 67 το 2045.
Για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν στο διάστημα 2020-2030, το όριο ηλικίας εξόδου θα είναι στα 69 για την πλήρη σύνταξη και στα 64 για μειωμένη!

Έκθεση ΟΟΣΑ

Η νέα πραγματικότητα αφορά στους πολίτες όχι μόνο της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά σχεδόν όλων των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι νέοι ασφαλισμένοι που γεννήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 θα εργαστούν για περισσότερα χρόνια, μια και θα συνταξιοδοτηθούν σε μεγαλύτερη ηλικία από τους γονείς τους, ήτοι στα 62, ενώ η σύνταξη που θα λάβουν αναμένεται να είναι σημαντικά μικρότερη, καθώς θα αντιστοιχεί στο 53,9% του συντάξιμου μισθού τους.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ η μέση ηλικία συνταξιοδότησης σήμερα διαμορφώνεται στα 64,2 έτη και επί της ουσίας αφορά στη γενιά του 1956, ενώ για τη γενιά του 1996 ήδη έχει ανέλθει στα 65,8 έτη, είτε ύστερα από δομικές είτε ύστερα από παραμετρικές αλλαγές.

Παρά ταύτα, ο Οργανισμός εκτιμά ότι για τη γενιά του 1996 η ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να ανέβει κατά μέσο όρο στα 67,2 έτη.