Ορίστηκε νέος πρύτανης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Νέος πρύτανης στο ΕΜΠ αναλαμβάνει ο Ιωάννης Λ. Πασπαλιάρης, μετά την επιστολή του πρύτανη του ΕΜΠ κ. Γιάννη Γκόλια ότι, που ανέφερε ότι δεν θα είναι υποψήφιος για δεύτερη πρυτανική θητεία.

Η ανακοίνωση της Πρυτανείας:

«Ανακοινώνεται ότι με βάση:

1.το άρθρο 15, παρ 12 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04/08/2017) σύμφωνα με το οποίο «…αν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθώς και αν απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Αντιπρύτανης, σύμφωνα με τη σειρά αναπλήρωσης που ο Πρύτανης έχει ορίσει …»
 
2. την υπ.αριθμ 45089 Πράξη του Πρύτανη ΕΜΠ ( ΦΕΚ Τ.Β’4272/27.9.2018) σύμφωνα με την οποία «σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρύτανης αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Ιωάννη Λ. Πασπαλιάρη…» 

καθήκοντα Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από την 20η Ιουλίου 2019 ασκεί ο καθηγητής ΕΜΠ κ. Ιωάννης Λ. Πασπαλιάρης. 

Η Πρυτανεία του εύχεται ολόθερμα κάθε επιτυχία στο έργο του».