Ανθρώπινος παράγοντας: Τα θεμέλια ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού

Του Γιώργου Σιούτζου*

Ένας από τους βασικούς λόγους που οι τεχνολογικές εφαρμογές, οι προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού, τα έργα πληροφορικής, η εξυπηρέτηση πελατών ή τα σχέδια βελτιστοποίησης της εμπειρίας και τα ψηφιακά επιχειρηματικά έργα αποτυγχάνουν είναι η έλλειψη προσοχής στον ανθρώπινο παράγοντα που εξακολουθεί να είναι ο πιο πολύτιμος και μοναδικός. Είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε σχεδόν σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων. Σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται με διάχυτους τρόπους με τους οποίους συνδέουν διαφορετικούς ενδιαφερόμενους, στόχους, διαδικασίες και πόρους πληροφόρησης, η ανθρώπινη πτυχή καθίσταται ακόμη πιο σημαντική σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενο.

Η συνεργασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας κάθε προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού. Για παράδειγμα η είσοδος ενός νέου πληροφοριακού συστήματος σε μία επιχείρηση απαιτεί την συνεργασία πολλών τμημάτων και ομάδων ενδιαφερόντων με πολλές φορές αντικρουόμενα συμφέροντα και επιδιώξεις.

Η προσπάθεια αρμονικής συνεργασίας με συνεκτικό κρίκο το κοινό όραμα και το στόχο είναι κομβική. Ή ας αναφέρουμε το παράδειγμα ενός έργου βελτιστοποίησης εμπειρίας πελατών, όπου απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ της πληροφορικής, της εξυπηρέτησης πελατών, του μάρκετινγκ, των πωλήσεων κλπ., προκειμένου να αποκτήσετε μια ενιαία εικόνα πελατών και να προσφέρετε συνεπείς εμπειρίες πελατών, που ενεργοποιούνται από τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Στα έργα εισαγωγής κάποιου τεχνολογικού στοιχείου τα πάντα γίνονται συνδεδεμένα και ολοκληρωμένα, η συνεργασία και η αφοσίωση/εκπαίδευση, γίνεται de facto παράγοντας επιτυχίας. Όλο και περισσότερα ψηφιακά επιχειρηματικά έργα που επηρεάζουν ουσιαστικά ολόκληρο τον οργανισμό και συχνά αφορούν ψηφιακό (επιχειρηματικό) μετασχηματισμό.

Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση της επιχείρησης και συγκεκριμένα η ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών έχει δείξει ότι τίποτα δεν λειτουργεί αν παραβλεφθεί το ανθρώπινο στοιχείο. Αυτό συμβαίνει σε πολλαπλά επίπεδα. Ένα πρώτο επίπεδο είναι η διαχείριση αλλαγών. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων, οι στρατηγικές-πολιτιστικές μετατοπίσεις, η μετάβαση σε μια περισσότερο πελατοκεντρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση έχουν μετασχηματιστικό αντίκτυπο, όπως συμβαίνει για πολλά επιχειρηματικά σχέδια. Ωστόσο, οι μετασχηματισμοί δεν υπαγορεύονται από την τεχνολογία. Ορίζονται από τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε και από τους τρόπους με τους οποίους είμαστε οργανωμένοι για να τις επιτύχουμε.

Εάν η επιχειρηματική κοινότητα έχει μάθει τίποτα τα τελευταία 10 χρόνια, είναι πώς να επικρατήσει σε ένα δύσκολο περιβάλλον της αγοράς. Χάρη στις οικονομικές προκλήσεις, οι οργανώσεις έχουν μάθει πώς να εργάζονται πιο φτωχούς, να μειώνουν το κόστος και να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για να επιβιώσουν. Όμως, σε μια εποχή που εμφανίζονται πληθώρα νέων ευκαιριών, πολλοί ακόμα δεν ακμάζουν επειδή αγνοούν τον ανθρώπινο παράγοντα – τους ανθρώπους, έναν εξαιρετικά αναντικατάστατο πόρο στην ψηφιακή εποχή.

Οι οργανισμοί πρέπει πρώτα να αξιολογήσουν την ευελιξία τους – την ικανότητα να επιτρέπουν στους ηγέτες να εντοπίζουν αδυναμίες και να διαμορφώνουν μια αποτελεσματική στρατηγική. Η αλλαγή της κουλτούρας μιας εταιρείας αρχίζει επίσης από την κορυφή. Η διοίκηση πρέπει όχι μόνο να συμπεριλαμβάνει την ευκινησία αλλά και να επικοινωνεί με ένα όραμα που την υποστηρίζει και που εμπνέει δράση σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Οι επιθυμητές συμπεριφορές για την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας θα πρέπει να οριστούν, να διαχειριστούν και να μετρηθούν για να προσδιοριστεί εάν η στρατηγική λειτουργεί. Καθώς η οργάνωση γίνεται πιο ευέλικτη, οι αφοσιωμένοι υπάλληλοι θα γίνουν πιο δραστήριοι και οι νοοτροπίες θα μετατοπιστούν προς την εύκολη προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές.

Εκτός από τις αμείλικτες τεχνολογικές εξελίξεις, ο ταχύς ρυθμός των αλλαγών επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Οι οργανισμοί πρέπει να εξασφαλίσουν ότι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να επωφεληθούν από τις προόδους και να είναι ανοιχτοί σε νέα ταλέντα που μπορούν να προωθήσουν μια βιώσιμη και ευέλικτη κουλτούρα με τους ανθρώπους στο κέντρο.

* Ο Γιώργος Σιούτζος είναι Business Analyst