Εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη

Η θέσπιση και ισχύς ενός σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την οικονομική ζωή και η εύρυθμη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης, αποτελούν…

Μεταρρύθμιση της Ελληνικής Δικαιοσύνης: Η «Μεγάλη Χίμαιρα»

Η εύρυθμη λειτουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού δικαιοδοτικού μηχανισμού αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η ορθή, ταχεία…