Η ΕΥΠ έστειλε έγγραφο σε υπουργούς για επισφαλείς επικοινωνίες - Για τακτική ενημέρωση μιλούν κυβερνητικές πηγές

Ενημερωτικό έγγραφο της ΕΥΠ στο πλαίσιο των γνεικότερων οδηγιών που δίνονται για την ασφάλεια των επικοινωνιών έλαβαν κυβερνητικά στελέχη, σύμφωνα με την Καθημερινή, στο οποίο τους επισημαίνεται ότι οι επικοινωνίες τους μέσω των γνωστών εφαρμογών επικοινωνίας δεν πρέπει να θεωρούνται ασφαλείς.

Η ΕΥΠ τους προτρέπει, δε, για κυβερνητικά ζητήματα και ειδικά για ευαίσθητα ζητήματα, να μην προτιμούν την επικοινωνία μέσω των εφαρμογών αυτών.

Κυβερνητικά στελέχη επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του εγγράφου, λέγοντας ότι είναι στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων που παρέχονται από την ΕΥΠ για την ασφάλεια των επικοινωνιών, λέγοντας ότι οι οδηγίες δίνονται στο πνεύμα της γενικότερης επαγρύπνισης για τις ασφαλείς επικοινωνίες.