ΠΑΣΟΚ: Τροπολογία για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους

Tην επαναφορά του συστήματος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προτείνει η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με τροπολογία που κατέθεσε στο εργασιακό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή.

 

Προς τούτο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προτείνουν τις παρακάτω διατάξεις με τις οποίες:

  • Η διαδικασία καθορισμού του βασικού μισθού και ημερομισθίου επανέρχεται στους Κοινωνικούς Εταίρους που μέσω των διαπραγματεύσεων υπογράφουν Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 8 του ν.1876/1990.
  • Η παρ. 2 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του ν.4254/2014 καταργείται, ώστε να προβλέπονται προσαυξήσεις προϋπηρεσίας στον τελικό προσδιορισμό του μισθού και ημερομισθίου, με βάση τις τριετίες.
  • Η διάταξη του ν.4093/2012 που προβλέπει ότι το πεδίο εφαρμογής της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. περιορίζεται σε μη μισθολογικούς όρους, καταργείται.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο: «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο 

Προσδιορισμός του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους

και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,

και συνυπολογισμός τριετιών

  1.    Η διάταξη της παρ.2, Υποπαράγραφος ΙΑ6 του Άρθρου Πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄ 85) και η διάταξη της Υποπαραγράφου 11 της παραγράφου ΙΑ  Άρθρου Πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται.  
  2.    Το άρθρο 103 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) καταργείται.  
  3.      Η παρ.1 του άρθρου 8 του ν.1876/1990 (Α΄27), όπως ισχύει  αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Δέσμευση

Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας.

Στους εργαζόμενους αυτούς περιλαμβάνονται και εκείνοι εκ των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, των οποίων οι αμοιβές  δεν προβλέπονται από το μισθολόγιο του δημοσίου».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Λιακούλη Ευαγγελία

Πάνας Απόστολος

Κατρίνης Μιχάλης

Μάντζος Δημήτριος

Πουλάς Ανδρέας

Αποστολάκη Έλενα – Μαρία

Αχμέτ Ιλχάν

Βατσινά Ελένη

Γερουλάνος Παύλος

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα

Γρηγοράκου Παναγιώτα

Δουδωνής Παναγιώτης

Καζάνη Αικατερίνη

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

Μιχαηλίδης Σταύρος

Μουλκιώτης Γεώργιος

Μπαράν Μπουρχάν

Μπιάγκης Δημήτριος

Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Παπανδρέου Γεώργιος

Παρασκευαΐδης Παναγιώτης

Παραστατίδης Στέφανος

Παρασύρης Φραγκίσκος

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Τσίμαρης Ιωάννης

Χνάρης Εμμανουήλ

Χρηστίδης Παύλος

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ