«Νοικοκυρευτείτε» - Εγκύκλιος προς τα υπουργεία για λιγότερο φως, νερό, τηλέφωνο, υπερωρίες

Να μπει φρένο στις υπερωρίες,στα εκτός έδρας- και όχι μόνο- ζήτησε από τα υπουργεία ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης που τονίζει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για υπερβάσεις δαπανών.

Επίσης, όπως σημειώνεται σε σχετική εγκύκλιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2020, θα πρέπει να περιοριστούν και τα έξοδά τους για ρεύμα, νερό και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις.

Κάθε μήνα το πρώτο 10ήμερο, θα υπάρχουν έλεγχοι στους προϋπολογισμούς όλων των υπουργείων, και όπου διαπιστώνονται τυχόν υπερβάσεις θα λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις, έτσι ώστε να προσλαμβάνονται τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί.

Για τις προσλήψεις

Σε ό,τι αφορά τους νέους διορισμούς στο Δημόσιο, το Γενικό Λογιστήριο καλεί τα υπουργεία να τηρήσουν τον κανόνα που ορίζει μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, ενώ στο τέλος κάθε τριμήνου θα παρακολουθείται η εφαρμογή του με βάση τα απολογιστικά στοιχεία που είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει ο φορέας.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ένα σημαντικό στοιχείο επίσης είναι ότι επισημαίνεται προς όλους τους φορείς να σεβαστούν τους κανόνες του προγράμματος ενισχυμένης εποπτείας, που μεταξύ άλλων προβλέπουν την πλήρη εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με δεδομένο ότι η εξόφλησή τους είναι μία από τις βασικές εκκρεμότητες στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την 5η μεταμνημονιακή αξιολόγηση, το Γενικό Λογιστήριο δίνει νέες αυστηρές οδηγίες για την αντιμετώπιση της Λερναίας Ύδρας των χρεών, που παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν:

  1. Να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από ίδιους πόρους, τόσο του ίδιου του φορέα της κεντρικής διοίκησης όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους.
  2. Να μεριμνούν για τη μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους.
  3. Να εξετάσουν του λόγους για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
  4. Να φροντίσουν για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους, υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
  5. Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης καλούνται να διερευνήσουν εάν στο χαρτοφυλάκιό τους υπάρχουν καταγεγραμμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • Βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη.
  • Αφορούν δαπάνες προς αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.
  • Έχουν εξοφληθεί μέσω κατασχέσεων από το κράτος.
  • Χρέη που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως η μη εμφάνιση δικαιούχου ή η μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.