Επίδομα μητρότητας για μη μισθωτές - Ανοιχτές οι αιτήσεις

Ανοιχτή παραμένει η πλατφόρμα για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για τις μη μισθωτές μητέρες.

Οι ελεύθερες επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες θα λαμβάνουν, όπως και οι μισθωτές, την ειδική παροχή της μητρότητας.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, η μητέρα ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα, δικαιούται ειδική παροχή προστασίας μητρότητας διάρκειας 9 μηνών, η οποία εκκινεί μετά τη λήξη του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ, και συγκεκριμένα μετά το πέρας 14 εβδομάδων από την επομένη του τοκετού.

Επισημαίνεται ότι έχει αναδρομική ισχύ, καθώς την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας δικαιούνται και όσες μητέρες απέκτησαν παιδί έως και 14 εβδομάδες πριν από τη λήξη του 2023 και ειδικότερα, από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά.

Επίδομα μητρότητας για μη μισθωτές: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ψηφιακή αίτηση στο:https://parentalbenefits.dypa.gov.gr

Για 9 μήνες από 830€ / μήνα

Σύνολο: 7.470 € ν(Καθαρά: 706€ * 9 μήνες = 6.354€)

Αφορά: ασφαλισμένες ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες

Προϋποθέσεις:

-Ασφαλιστικά ενήμερες -> όχι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ

Αναδρομική ισχύ: Για όσες μητέρες έχουν γεννήσει ή υιοθετήσει από τις 24/9/2023

Καταβολή: από την πρώτη του επόμενου μήνα της αίτησης