Αλλαγές σε φορολογικές δηλώσεις, παραγραφή υποθέσεων και ελέγχους φέρνει νέο νομοσχέδιο του ΥΠ.ΟΙΚ

Το δρόμο για τη Βουλή παίρνει σύντομα νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο θεσπίζει αλλαγές που ξεκινούν από την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος έως τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων εκ του μακρόθεν.

 

Παράλληλα επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις και στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών που ενδιαφέρουν όλους τους φορολογούμενους.

Συγκεκριμένα

* Καθιερώνονται οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί στο έντυπο Ε1 με όλα τα στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις (εισοδήματα, παρακρατούμενοι φόροι, ηλεκτρονικές πληρωμές, τεκμήρια διαβίωσης ,εκμετάλλευση ακινήτων, τόκους καταθέσεων, υπεραξίες από πώληση μετοχών κλπ) για 1-1,2 εκατομμύριο φέτος μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι δεν εμφάνισαν πέρυσι μεταβολές στην περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση. Οι αλλαγές αυτές θα επεκταθούν από το 2025 σε όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες κλπ).

* Η πενταετής περίοδος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων θα μετρά από την ημερομηνία κοινοποίησης της οικείας πράξης από την φορολογική διοίκηση στον φορολογούμενο, αντί της εφαρμοζόμενης σήμερα ημερομηνίας έκδοσης. Αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να διαθέτει περισσότερο χρόνο ώστε να τακτοποιήσει την φορολογική του υπόθεση είτε πρόκειται για καταλογισμό φόρου είτε για πρόστιμο.

* Καταργείται για φορολογικές υποθέσεις η αποστολή η κοινοποίηση εγγράφων από την εφορία σε φορολογούμενους και εισάγεται αποκλειστικά η ψηφιακή-ηλεκτρονική ενημέρωση τους σε ότι έχει να κάνει με κοινοποίηση πράξεων, εγγράφων, αρχείων κλπ. Κι αυτό ώστε να μην αμφισβητείται στα δικαστήρια η όποια επικοινωνία της φορολογικής Διοίκησης σε ότι αφορά το χρόνο και το είδος της ενημέρωσης.

* Η φορολογική ενημερότητα όσον αφορά οφειλές σε τρίτους θα χορηγείται ή όχι από την εφορία αναλαμβάνοντας η ίδια την επικοινωνία με άλλους φορείς για την διαπίστωση τυχόν οφειλών ή όχι από φορολογούμενους.

* Καταργείται η υποχρέωση από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία να προσκομίζουν τα λογιστικά τους βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στην εφορία καθώς όλα πλέον “περνούν” μέσω της πλατφόρμας “myDATA”.

* Τέλος, αλλαγές επέρχονται και στους φορολογικούς ελέγχους καθώς θα διενεργούνται απομακρυσμένα και μέσω κομπιούτερ ελέγχοντας και διασταυρώνοντας τα λογιστικά στοιχεία επαγγελματιών και επιχειρήσεων με βάση κριτήρια κινδύνου μικρής,μεσαίας η μεγάλης φοροδιαφυγής η φοροαποφυγής.