ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1995 η ζήτηση για αγορά κατοικίας - Τα επιτόκια ξεπέρασαν το 7%

Ο δείκτης των αιτήσεων για αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ μειώθηκε για πέμπτη εβδομάδα, προσεγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 1995, καθώς τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων διατηρήθηκαν πάνω από το 7%.

Ο δείκτης της Ένωσης Τραπεζικών Υποθηκών (Mortgage Bankers Association) για τις αιτήσεις χορήγησης ενυπόθηκων δανείων για αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 4,5% την εβδομάδα που έληξε στις 23 Φεβρουαρίου. Στο 127,6, ο δείκτης είναι ο ασθενέστερος από τον Οκτώβριο, όταν διολίσθησε σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, υποδηλώνοντας ότι η δυναμική της αγοράς κατοικίας εξασθενεί.

Υψηλά επιτόκια

Το συμβατικό επιτόκιο για ένα 30ετές σταθερό ενυπόθηκο δάνειο βρίσκεται στο 7,04%, κυμαινόμενο κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Δεκεμβρίου, σημειώνει το Bloomberg.

Τα επιτόκια ξεκίνησαν το έτος κάτω από το 7%, ενισχύοντας τις πωλήσεις νέων και υφιστάμενων κατοικιών τον Ιανουάριο. Αλλά οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ -γνωρίζοντας την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, την υγιή αγορά εργασίας και τον κάπως στάσιμο πληθωρισμό- έχουν δηλώσει ότι δεν βιάζονται να μειώσουν τα επιτόκια, γεγονός που έχει ωθήσει το κόστος χρηματοδότησης των κατοικιών σε υψηλότερα επίπεδα τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο συνολικός δείκτης της MBA για τις αιτήσεις υποθηκών, ο οποίος παρακολουθεί τόσο τις αγορές κατοικιών όσο και την αναχρηματοδότηση, μειώθηκε κατά 5,6% την περασμένη εβδομάδα σε χαμηλό τριών μηνών.