Δύο στους τρεις Έλληνες χρωστούν σε δημόσιο, τράπεζες και servicers

Ξεπερνούν ακόμη και τα επίπεδα στα οποία αποτιμάται σήμερα το δημόσιο χρέος δηλαδή στα 357 δισ. ευρώ σε απόλυτα ποσά, τα ιδιωτικά χρέη (ενήμερα και κατά το πλείστον ληξιπρόθεσμα) εκατομμυρίων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στη χώρα μας προς το δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, Δήμοι, ΔΕΗ κλπ) και τους χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες και servicers ), χωρίς κανείς, από την άλλη, να γνωρίζει ούτε και να μπορεί να υπολογίσει τα άτυπα χρέη ιδιωτών προς ιδιώτες.

Σύμφωνα με  τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το 2023 το ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανήλθε σε περίπου 374 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 224 δισ ευρώ αποτελούσαν ληξιπρόθεσμα χρέη.

Το 2019 τα συνολικά χρέη (ενήμερα και ληξιπρόθεσμα) νοικοκυριών και επιχειρήσεων ήταν 333 δισ. ευρώ, το 2020 είχαν φτάσει στα 342 δισ. ευρώ, το 2021 στα  376 δισ. ευρώ και το 2022 στα 382 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 243 δισ. ευρώ υπάγονταν στην κατηγορία του  ληξιπρόθεσμου χρέους.

Πως και που κατανέμεται το ιδιωτικό χρέος;

– Τα 137 δις ευρώ αφορούν ενήμερα τραπεζικά δάνεια και άλλα 12 δισ. ευρώ είναι τα “κόκκινα” δάνεια που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων οφείλεται στο πρόγραμμα “Ηρακλής” μέσω του οποίου πουλήθηκαν περίπου 60 δισ. ευρώ σε funds.

– Στην εφορία τα ληξιπρόθεσμα χρέη περίπου 4 εκατομμυρίων ιδιωτών και επιχειρήσεων ήταν πέρυσι 105 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26,3 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

– Το ύψος των “κόκκινων” δανείων που διαχειρίζονται για λογαριασμό των funds αλλά και τραπεζών οι εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων (servicers) ήταν 61 δισ. ευρώ (στεγαστικά, επιχειρηματικά, επαγγελματικά και καταναλωτικά), ενώ δάνεια αξίας 10 δισ. ευρώ έχουν καταστεί ενήμερα και ενδεχομένως να επιστρέψουν  ξανά στις τράπεζες.

– Στα ασφαλιστικά ταμεία τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) 2,3 εκατομμυρίων  εργοδοτών και επαγγελματιών έκλεισαν στα 47 δισ. ευρώ.

– Σε Δήμους,ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ τα ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ από εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες.

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου οι 2 στους 3 Έλληνες έχουν μία ή  περισσότερες ληξιπρόθεσμες ή ενήμερες οφειλές σε δημόσιο, τράπεζες και servicers.