Ποιοι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πληρώσουν το 2024 περισσότερους φόρους

Στη «μέγγενη» των τεκμηρίων διαβίωσης κινδυνεύουν να πιαστούν το 2024 ακόμη περισσότεροι φορολογούμενοι από τα 1,8 εκατομμύρια επί συνόλου 6,6 εκατομμυρίων που πιάνονται κάθε χρόνο, καθώς η εφορία τους προσδιορίζει, με βάση τα περιουσιακά τους στοιχεία, υψηλότερο φορολογητέο εισόδημα από αυτό που δηλώνουν.

 

Στα κριτήρια προσδιορισμού του εισοδήματος περιλαμβάνονται για την εφορία, εκτός από το τεκμήριο διαβίωσης των κατοικιών, τα Ι.Χ, οι πισίνες, τα σκάφη και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κλπ και τα ποσά των δόσεων που καταβλήθηκαν για την αποπληρωμή στεγαστικών, καταναλωτικών, και προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών.

Το 2023 χιλιάδες φορολογούμενοι που είχαν λάβει δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο κλήθηκαν να πληρώσουν πρόσθετο ποσό μηνιαίων δόσεων κι αυτό εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων από την Ε.Κ.Τ και αυτό θα έχει ως επίπτωση να αυξηθούν και τα τεκμήρια διαβίωσης με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να φορολογηθούν με βάση το τεκμαρτό εισόδημα της εφορίας και όχι το πραγματικό τους εισόδημα που θα δηλώσουν το 2024 με την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων για τα εισοδήματα που απέκτησαν φέτος.

Εξαιτίας αυτών θα πρέπει να καταβάλουν αυξημένους φόρους εισοδήματος για το 2023. Τυχεροί θα είναι μόνον αυτοί που θα καλύψουν την διαφορά με ανάλωση κεφαλαίου και εισοδημάτων παρελθόντων ετών η με πώληση περιουσιακών στοιχείων εντός του 2023 όπως ακίνητα η απόκτηση π.χ. χρημάτων από γονικές παροχές-δωρεές και τυχερά παίγνια.

Την ίδια ώρα στην «τσιμπίδα» της εφορίας με έξτρα φόρο 22% κινδυνεύουν να πιαστούν και χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που δεν κατάφεραν φέτος να συλλέξουν το απαιτούμενο ποσό ,το οποίο αντιστοιχεί στο 30% του εισοδήματός τους, με ηλεκτρονικά η τραπεζικά μέσα. Κι αυτό καθώς υπολόγιζαν και συγκέντρωσαν αποδείξεις με βάση τα χαμηλά εισοδήματα που συνήθως δήλωναν στην εφορία αντί του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση το οποίο θα φορολογηθούν το 2024. Ετσι εκτός από αυξημένο φόρο εισοδήματος αρκετοί πιθανόν να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να κληθούν να πληρώσουν και τον έξτρα φόρο 22% λόγω μη συγκέντρωσης του υποχρεωτικού ποσοστού του 30% επί του τεκμαρτού τους πλέον εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις.