Εφορία: «Ραβασάκια» και πρόστιμα σε χιλιάδες φορολογούμενους για εκκρεμμείς παλαιές υποθέσεις

Σε πλήρη κινητοποίηση έχει τεθεί το τελευταίο διάστημα ο φορολογικός μηχανισμός ώστε να προλάβει την 5ετή παραγραφή φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες λήγουν,όπως προβλέπει ο νόμος , στα τέλη του έτους και αφορούν χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων που ανάγονται στο 2017, στο 2018 ή ακόμη και στο 2012 εάν πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία όπου για αυτές ισχύει δεκαετής παραγραφή.

Για το λόγο αυτό τα τμήματα εισπράξεων των εφοριών άρχισαν ήδη να αποστέλλουν τα σχετικά ειδοποιητήρια φόρου και προστίμων η e-mail σε χιλιάδες φορολογούμενους για τους οποίους ο έλεγχος διαπίστωσε ότι οφείλουν φόρους για παλιές τους υποθέσεις η έχουν υποπέσει σε παραβάσεις.

Τα “ραβασάκια” φόρου η προστίμων ,οι λήπτες καλούνται να τα εξοφλήσουν εντός 30 ημερών,και αφορούν, κατά κύριο λόγο, εκκρεμείς υποθέσεις ή παραβάσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους η μετά από μια 10ετία για ορισμένες περιπτώσεις. Αν δεν εξοφλήσουν τον φόρο η το πρόστιμο μπορούν να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της υπόθεσής τους στην Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών καταβάλλοντας ωστόσο εφάπαξ το 30% του φόρου η του προστίμου που τους καταλογίστηκε

 

Οι φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες εστάλησαν ραβασάκια φόρου ή προστίμων αφορούν:

 

*αδήλωτα η ανακριβώς δηλωμένα αναδρομικά ποσά από μισθούς και συντάξεις που εισπράχθηκαν το 2017 και αφορούν παλαιότερα έτη ,

* απόκρυψη εισοδημάτων από ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση τα οποία εισέπραξαν το 2017 ,

* εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ,μη απόδοση ΦΠΑ και ανακριβή δήλωση ακαθάριστων εσόδων και δαπανών για τη διαχειριστική περίοδο του 2017 από επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.

*Μη υποβολή φορολογικής δήλωσης για εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης που εισπράχθηκαν το 2017 (π.χ συντάξεις από Γερμανία,τόκοι η αμοιβές εξωτερικού κλπ)

*Φορολογούμενοι που δεν υπέβαλλαν καν φορολογική δήλωση το 2018 για εισοδήματα που εισέπραξαν το 2017.

*Φορολογικές εκκρεμότητες του 2012 για τις οποίες ίσχυσε 10 ετής παραγραφή καθώς οι φορολογικές αρχές έλαβαν “συμπληρωματικά στοιχεία ” για απόκρυψη φορολογητέας ύλης οπότε και η 5ετής παραγραφή της φορολογικής παράβασης επεκτείνεται σε 10ετή.

*Επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν δηλώσεις Ε9 έτους 2018 και δεν πλήρωσαν τον ΕΝΦΙΑ.

Τέλος “ραβασάκια’ φόρου εστάλησαν από την εφορία και σε 89.494 ιδιοκτήτες οχημάστων που δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2028 στα οποία συμπεριλαμβάνεται για το συγκεκριμένο έτος και πρόστιμο που είναι ισόποσο της αξίας των τελών κυκλοφορίας.