Οι νέες ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και οι παγίδες της εφορίας

Σε καθεστώς αυστηρού ελέγχου, μαζί με την επιβολή πρόσθετων φόρων και τελών, προχωρεί σύντομα η εφορία, με τη ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου από το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα αφορά περισσότερους από 108.000 ιδιοκτήτες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων που δραστηριοποιούνται, μέσω ψηφιακών πλατφορμών, στο χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων ενοικιάζοντας 169.000 ακίνητα.

Κατά πρώτον για κάθε διανυκτέρευση θα επιβάλλεται τέλος διαμονής ίσο με 1,5 ευρώ. Κατά δεύτερον όσοι εκμισθώνουν (εταιρείες η φυσικά πρόσωπα) από τρία και περισσότερα ακίνητα θα δραστηριοποιούνται ως επιχειρηματίες κρατώντας λογιστικά βιβλία και καταβάλλοντας τέλος διαμονής.

Τέλος Παρεπιδημούντων και τέλος επιτηδεύματος, όπως ισχύει για τους ξενοδόχους και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Κατά τρίτον όλα τα ακίνητα θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο ακινήτων άλλως θα επιβάλλονται βαριά πρόστιμα (στο μισό των ακαθάριστων εσόδων του έτους) στους ιδιοκτήτες, τους, ενώ θα αποκλείονται και από τις ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Airbnb, Booking.com κλπ.

Στόχος της Κυβέρνησης, εκτός της είσπραξης πρόσθετων φορολογικών εσόδων, είναι αρκετά ακίνητα, λόγω έλλειψης στέγης στην αγορά να επανέλθουν οι ιδιοκτήτες τους στην παραδοσιακή σύναψη συμβολαίου με μακροχρόνια σύμβαση (στην αρχή τριετής).

Σήμερα στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ είναι καταχωρημένα 168.819 ακίνητα που ανήκουν σε 107.719 ΑΦΜ (νομικά και φυσικά πρόσωπα).

Από αυτά:

  • 27.367 ακίνητα ανήκουν σε 5.297 νομικά πρόσωπα
  • 41.452 ακίνητα ανήκουν σε 102.422 φυσικά πρόσωπα. Από αυτά έως 2 ακίνητα έχουν 94.982 φυσικά πρόσωπα (92,7% των φυσικών προσώπων). Τρία ή περισσότερα ακίνητα έχουν 7.440 φυσικά πρόσωπα και αντιστοιχούν σε 30.329 ακίνητα.

Αυτό σημαίνει ότι θα κληθούν να καταβάλουν ΦΠΑ, τέλος παρεπιδημούντων και επιτηδεύματος 7.440 φυσικά πρόσωπα και 5.297 εταιρείες με 57.696 ακίνητα (το 34,2% των ακινήτων).