Τι αλλάζει στους λογαριασμούς ρεύματος από τον Οκτώβριο - Οι υποχρεώσεις των παρόχων

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων τις προτάσεις της για τις υποχρεώσεις των παρόχων ενέργειας  μετά τον Οκτώβριο οπότε πρόκειται να σταματήσουν τα προσωρινά μέτρα της κρατικής επιδότησης των λογαριασμών και του παγώματος της ρήτρας αναπροσαρμογής ως μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, καθώς διαπιστώνεται αποκλιμάκωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.  

Οι προμηθευτές θα μπορούν να διαθέτουν τεσσάρων ειδών τιμολόγια μεταξύ των οποίων και δύο με κυμαινόμενες τιμές. Στα κυμαινόμενα τιμολόγια ο καθορισμός της τιμής θα γίνεται με βάση μια μαθηματική φόρμουλα που θα εξαρτάται από την τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς. Όπως προβλέπουν οι προτάσεις της  ΡΑΑΕΥ σε όλα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ο μαθηματικός τύπος θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στη σύμβαση προμήθειας και θα πρέπει να ισχύει για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

Επίσης, σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή στα κυμαινόμενα τιμολόγια δεν μπορεί να υπάρχει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.  Παράλληλα, η πρόταση της ΡΑΑΕΥ είναι να γίνεται δωρεάν η έκδοση των λογαριασμών και αναφέρεται ότι χρεώσεις για αποστολή ένχαρτων λογαριασμών είναι απολύτως παράνομες.

Τα 4 είδη τιμολογίων που προτείνει η ΡΑΑΕΥ είναι:

1) Προϊόντα Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης: Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία προσφέρουν μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας.

2) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης με Ανακοίνωση Τιμής την 1η κάθε μήνα: Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία παρέχονται με κυμαινόμενη τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας, η οποία δημοσιοποιείται πριν την έναρξη του μήνα στον οποίο αφορά και προκύπτει από υπολογιστικό τύπο (συνάρτηση) ο οποίος περιγράφεται στους όρους της Σύμβασης Προμήθειας και συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα τιμολόγησης (της 1ης μέρας κάθε μήνα).

3) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης με Ανακοίνωση Τιμής μετά τον μήνα εφαρμογής: Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία παρέχονται με κυμαινόμενη τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας, η οποία δημοσιοποιείται μετά την έναρξη του μήνα στον οποίο αφορά και προκύπτει από υπολογιστικό τύπο (συνάρτηση) ο οποίος περιγράφεται στους όρους της Σύμβασης Προμήθειας και συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι δεν εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα τιμολόγησης (της 1ης μέρας κάθε μήνα). Οι δείκτες της χονδρεμπορικής θα πρέπει να εκκαθαρίζονται μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα ν+2 προκειμένου να ανακοινώνεται η τελική τιμή προμήθειας λιανικής. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή το αργότερο έως και δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους. Πρακτικές επαναληπτικής έκδοσης λογαριασμών για την ίδια περίοδο (έναντι ή εκκαθαριστικών), διορθωτικών ή απολογιστικών, θεωρούνται καταχρηστικές.

4) Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης: Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία προσφέρουν κυμαινόμενη τιμή προμήθειας και προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο «ευφυή μετρητή».

Παράλληλα η ΡΑΑΕΥ προτείνει ρυθμίσεις  για τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές θα μεταφερθούν στα νέα τιμολόγια με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και πληροφόρηση.

1. Ξεπάγωμα ρήτρας

Αφορά τους πελάτες προμηθευτών που με την αναστολή των ρητρών αναπροσαρμογής διατήρησαν τα ίδια τιμολόγια – απλώς πάγωσαν τις ρήτρες. Σε αυτήν την περίπτωση ο προμηθευτής εάν απλώς επανενεργοποιήσει τη ρήτρα χωρίς καμία τροποποίηση δε χρειάζεται να προχωρήσει σε ενημέρωση προς τους πελάτες του.

2. Ενεργοποίηση της ρήτρας με αλλαγή όρων
Η εκδοχή αυτή αφορά τις περιπτώσεις πελατών στους οποίους πρόκειται να αλλάξουν κάποιον ή κάποιους όρους της σύμβασης όπως πχ τον μαθηματικό τύπο της ρήτρας αναπροσαρμογής. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει οι πάροχοι να ενημερώσουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023 για τις σχετικές αλλαγές με επιστολή.

3. Μεταφορά σε νέο διαφορετικό τιμολόγιο
Στην περίπτωση που ένας προμηθευτής στοχεύει να μεταφέρει πελάτες του σε ένα νέο τιμολόγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να υπογράψει μαζί τους νέα σύμβαση προμήθειας. Στη νέα σύμβαση θα πρέπει να αναγράφεται σε ευδιάκριτο σημείο η συναίνεση του καταναλωτή στον νέο τύπο του τιμολογίου που θα μεταφερθεί.