Απλήρωτοι φόροι 7,3 δισ. ευρώ στο 11μηνο 2022

Η ακρίβεια οδηγεί όλο και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο να αφήνουν απλήρωτους φόρους, με αποτέλεσμα σε μηναία βάση τα φέσια προς την εφορία να αυξάνονται κατά 700 εκατ. ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία έχει διαμορφωθεί πλέον στα 113,2 δισ. ευρώ, οι δε απλήρωτοι φόροι στο 11μηνο του 2022 ανήλθαν σε 7,3 δισ. ευρώ.

Από τα 113,2 δισ. ευρώ του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους τα 26,27 δισ. ευρώ κρίνονται ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

Το σύνολο των φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία εμφάνισε τον Νοέμβριο 2022 μείωση σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2022, καθώς διαμορφώθηκε από 4.176.249 άτομα σε 4.094.981.

Από αυτά τα 4.094.981 άτομα, τα 2.045.763 απειλούνται με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Από αυτούς τους φορολογούμενους, μάλιστα, οι 1.406.550 έχουν ήδη αντιμετωπίσει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις λογαριασμών κ.λπ.).

Τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν επιβράδυνση στην ικανοποίηση αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ μέσα σε 90 ημέρες. Συγκεκριμένα, οι επιστροφές ΦΠΑ από την ΑΑΔΕ προσέγγισαν στο τρίτο τρίμηνο 2022 τα 641 εκατ. ευρώ, με τη διεκπεραίωση 7.523 αιτημάτων. Οι επιστροφές ΦΠΑ από την ΑΑΔΕ είχαν ανέλθει στο δεύτερο τρίμηνο 2022 τα 693 εκατ. ευρώ, με τη διεκπεραίωση 10.399 αιτημάτων.

Περίπου, 1.611 αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ παραμένουν μη διεκπεραιωμένα για περισσότερες από 90 ημέρες, με την εφορία να οφείλει σε αυτές τις επιχειρήσεις ΦΠΑ ύψους 156 εκατ. ευρώ.