Δεκέμβριος: Ο τελευταίος “βαρύς” μήνας του έτους με προθεσμίες και πληρωμές για εκατομμύρια φορολογούμενους

Πληρώνοντας απανωτές δόσεις για φόρο εισοδήματος ,ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, επιστρεπτέα προκαταβολή,τυχόν ρυθμίσεις και τέλη κυκλοφορίας ,θα κλείσει το 2022 για εκατομμύρια φορολογούμενους,ενώ σε 25 ημέρες λήγει και η προθεσμία για μια σειρά άλλων ξεχωριστών υποχρεώσεων.

Οι ειδικές περιπτώσεις αφορούν :

* Αναδρομικά αποδοχών – συντάξεων: Μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου όσοι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων εισέπραξαν αναδρομικά ποσά εντός του 2021 ανεξάρτητα από τον χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις στην εφορία ,χωριστή για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Αμέσως μετά την υποβολή της θα λάβουν ηλεκτρονικά εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, που θα κληθούν να εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι στα τέλη Ιανουαρίου του 2023. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται στην οικεία εφορία.

*Κάλυψη τεκμηρίων: Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών με την υποβολή σχετικής δήλωσης έως το τέλος του χρόνου.

* Κληρονόμοι: Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν χειρόγραφα στην Εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογουμένων που απεβίωσαν εντός του 2021,όπως και όσοι κληρονόμησαν ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν παρέλθει έξι μήνες από τον θάνατο του κληρονομουμένου.

*Μεταφορά κατοικίας στο εξωτερικό: Όσοι φορολογούμενοι μετέφεραν το 2021 την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Τέλος διατηρούνται ως έχουν οι τρέχουσες υποχρεώσεις που καταβάλλονται με δόσεις, και των οποίων η ισχύς εκπνέει στις 30 Δεκεμβρίου.

-Πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2023.

-Καταβολή της 8ης δόσης του ΕΝΦΙΑ.

-Εξόφληση της 6ης δόσης του φόρου εισοδήματος.

-Πληρωμή της 6ης δόσης της επιστρεπτέας προκαταβολής.

-Πληρωμή δόσης ή δόσεων ρυθμίσεων.